Kosár
  -10% KEDVEZMÉNY A KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSKOR
  INGYENES SZÁLLÍTÁS 25000FT FELETT
  VISSZAKÜLDÉS 14 NAPON BELÜL

A verseny feltételei

1. A verseny szervezője:

A verseny szervezője a Doop trade s. r. o., székhelye: Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – Rača, Szlovák Köztársaság, azonosító száma: 52476481, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásába, 138428/B számú bejegyzéssel.

2. A verseny időtartama:

A verseny időtartama: 2023.07.17. és 2023.08.21. között.

3. A verseny díjai:

Apple Watch SE (2022) 44mm Silver és 6db Doop márkájú csere szíj, a szíjakat a verseny szervezője választja ki, a nyertes nem változtathat és nem választhat.

4: Részvétel a versenyben

A nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, az Európai Unió területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek (a továbbiakban: “Versenyző”) vehetnek részt. A versenyben való részvételből kizártak azok a személyek, akik a szervező alkalmazásában állnak, vagy hasonló munkaviszonyban állnak vele, valamint azok a személyek, akik a szervezővel vagyoni vagy családi kapcsolatban állnak.

4.1 A versenyen való részvételhez legalább 18950Ft értékű árut kell vásárolni a Doopshopban. A minimális vásárlás a megrendelésben szereplő összes tétel összege, kivéve a kiegészítő szolgáltatásokat, mint például: szállítás, utánvét, biztosítás, stb….

4.2 A versenyre való érvényes nevezéshez egy megrendelést kell létrehozni.

A versenyző az alábbi feltételek teljesítésével vesz részt a versenyben:

Minimum 18950Ft értékű vásárlással . Ezzel elfogadja a verseny teljes szabályzatát.
Csak azok a versenyzők vesznek részt a versenyben, akik teljesítették a verseny összes feltételét.
A szervezőnek jogában áll véglegesen értékelni, hogy az egyes versenyzők teljesítik-e a versenyben való részvétel feltételeit. A szervező rendelkezik továbbá a végső döntéssel a versennyel és annak lebonyolításával kapcsolatos minden kérdésben.
A nyertest a Szervező 2023.08.31-én választja ki. A nyereményről a nyertest e-mailben értesítjük, amelyet arra az e-mail címre küldünk, amellyel a megrendelés leadásakor regisztrált a versenyre.
A Szervező a nyeremény átadását valamennyi feltétel teljesülésének igazolásához kötheti, így különösen a nyertes személyazonosságának és életkorának igazolása érdekében érvényes személyi igazolvány (pl. személyi igazolvány) bemutatásához.

Sem a versenyen való részvétel, sem a versenyen elnyert nyeremények nem érvényesíthetők jogszerűen, illetve nem teljesíthetők alternatív módon pénzben. A nyeremények nem átruházhatók.

A nyereményjáték nyertesének Instagramon vagy Facebookon egy olyan posztot kell közzétennie, amelyben a Doopshopot is megjelöli és megemlíti. Ennek a posztnak a megjelenítését nyilvánosra kell állítaniuk, hogy a posztot meg lehessen osztani – így a szervező saját belátása szerint megoszthatja a közösségi médiában.

A Versenyző a jelen Versenyszabályzatban kifejezetten meghatározott ellenszolgáltatáson kívül semmilyen más ellenszolgáltatásra nem jogosult a Szervezőtől a jelen Verseny keretében és/vagy azzal összefüggésben, továbbá csak akkor jogosult ilyen ellenszolgáltatásra, ha a jelen Versenyszabályzatban meghatározott valamennyi, az ellenszolgáltatásra vonatkozó feltétel teljesül.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen versennyel kapcsolatos minden kérdésben végleges döntést hozzon.

Azok a személyek, akik nem felelnek meg a részvételi feltételeknek és/vagy a verseny szabályaival ellentétesen járnak el, nem vehetnek részt a versenyben. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy kizárja a versenyzőt a versenyből, különösen, ha felmerül a gyanúja, hogy a versenyző a versenyben való részvételt vagy a verseny eredményét csalással, vagy a versenyszabályokkal ellentétes magatartással, vagy a jó erkölcsbe ütköző magatartással érte el (függetlenül attól, hogy ez a versenyző vagy bármely más személy magatartása). A Szervező ezen döntése végleges, fellebbezés lehetősége nélkül.

A Versenyszabályzat bármilyen módosítása esetén a módosításokat írásban, a jelen Versenyszabályzat módosítása formájában teszik közzé a www.doopshop.eu weboldalon.

A nyereményjátékban csak az vehet részt, aki a Doopshopban legalább 18950Ft értékben vásárolt árut.

A versenyben való részvétellel a versenyző tudomásul veszi, hogy a nyeremények jövedelemadó-kötelesek lehetnek az 595/2003 sz. törvény értelmében. módosított, a jövedelemadóról szóló rendelet hatálya alá tartozik. A nyereményhez kapcsolódó adókötelezettség a nyereményjátékban teljes egészében a nyertest terheli.

Pozsony, 2023. 07. 17.

   Ingyenes szallítás 25000Ft fellet
   Visszaküldés 14 napon belül
   4 900+ Kiadási hely
   SSL Certificate