-10% KEDVEZMÉNY A KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSKOR
  INGYENES SZÁLLÍTÁS 25000FT FELETT
  VISSZAKÜLDÉS 14 NAPON BELÜL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 • rész – Általános szerződési feltételek a fogyasztónak minősülő személyek számára
 • rész – Általános szerződési feltételek a nem fogyasztónak minősülő személyek számára

Az üzlet eladója és üzemeltetője :

Doop trade s.r.o.

Székhely: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Cégjegyzékszám: 52 476 481

Bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság Sro. részlegének kereskedelmi nyilvántartásában, 138428/B sz. betét.

Kapcsolattartó e-mail címe : hello@doopshop.hu

Visszaküldési cím :  Csomagküldő.hu , Teve utca 60, 1139 Budapest

I. rész.

Általános szerződési feltételek a fogyasztónak minősülő személyek számára

I. cikk.

A szerződési feltételek alapvető rendelkezései

 1. A szerződési feltételek első része szabályozza a adásvételi szerződést megkötő felek jogait és kötelezettségeit, azaz az eladó, a Doop trade s.r.o., székhelye: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Cégjegyzékszám: 52 476 481, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásában, 138428/B számú bejegyzéssel, és a vevő-fogyasztó között, amelynek tárgya az eladó webáruházában történő vásárlás és értékesítés.

  Eladó Kapcsolat:

  E-mail:hello@doopshop.hu

  Köszösségi adószám: SK2121036379

  Adószám: 2121036379

  Visszaküldési cím:  Csomagküldő.hu , Teve utca 60, 1139 Budapesta

  Számlaszám a nem készpénzes kifizetések esetében:

  Bank: WISE

  Számlaszám: 12600016-11717876-41183438

  A felügyeletet gyakorló felügyeleti hatóság:

  A Pozsonyi Régió SOI Felügyelősége

  Bajkalská 21/A, P. O. BOX No. 5, 820 07 Pozsony

  Felügyeleti osztály

  tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  faxszám: 02/58 27 21 70

  1. A szerződési feltételek első része értelmében a vevő fogyasztónak minősül, azaz olyan természetes személy, aki az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenységének, munkaviszonyának vagy foglalkozásának keretében jár el.

II. cikk.

Az eladó és a vevő jogai és kötelezettségei

 1. Az eladónak különösen a következő kötelezettségei vannak:
  1. a megrendelt árut a megállapodás szerinti mennyiségben és minőségben a vevőnek leszállítani, és az árut szállításhoz becsomagolni vagy felszerelni a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon
  2. legkésőbb az áruval együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (szlovák nyelvű kézikönyvek, adóügyi dokumentum stb.).
 2. Az eladó jogosult a vételár teljes kifizetésére a vevőtől a leszállított árukért.
 3. Az eladó jogosult a megrendelés törlésére (visszavonására), ha az áru készlethiánya vagy elérhetetlensége miatt nem tudja az árut a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban megadott áron a vevőnek leszállítani, kivéve, ha a vevővel alternatív teljesítésben állapodtak meg.
 4. A vevőnek különösen a következő kötelezettségei vannak:
  1. átvenni az árut
  2. a megállapodás szerinti vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is, időben megfizetni az eladónak
 5. A vevőnek joga van az áruknak a szerződő felek által megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen történő leszállítására.

III. cikk.

Az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötése az eladó általi adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak a kötelező érvényű elfogadásával történik,a vevő által kitöltött formanyomtatvány, azaz a megrendelés formájában.
 2. A szerződéskötési ajánlatot az eladó legkésőbb a megrendelést követő következő munkanapon kötelezően elfogadja. A kötelező érvényű elfogadás a vevő általi megrendelésnek a előzetes elfogadását, valamint az áruk rendelkezésre állásának, az érvényes áraknak és a vevő által kért áruk szállítási időpontjának ellenőrzését követően, a “megrendelés visszaigazolása” megjelöléssel ellátott e-mailben történik. Amennyiben magasabb árat talál, az eladónak a megrendelés visszaigazolása előtt a vevő hozzájárulását kell kérnie az árváltozáshoz. Csak akkor jön létre a szerződéses kapcsolat, ha a vevő beleegyezik az árváltozásba, és az eladó ezt követően megerősíti (elfogadja) a megrendelést. Az automatikusan végrehajtott Megrendelés elfogadásáról szóló értesítés, amelyet a vevő a megrendelés elküldése után azonnal megkap az e-mail címére, nem tekinthető a megrendelés kötelező érvényű elfogadásának. Ez az Értesítés kizárólag tájékoztató jellegű, hogy a vevőt értesítse a megrendelésének elfogadásáról.

IV. cikk.

Vételi ármegállapodások

 1. A vevő az adásvételi szerződésben megállapított áruk vételárát, beleértve az áruk szállítási költségét is, az eladó számlájára történő átutalással, a GoPay-en keresztül történő online bankkártyás fizetéssel vagy a szállításkor történő fizetéssel (készpénzben vagy bankkártyával) fizeti ki az eladónak. Az eladó weboldalán feltüntetett árak véglegesek. Az esetleges szállítási és kezelési költségek a megrendelés végén kerülnek felszámításra.
 2. Ha a vevő a vételárat átutalással fizeti ki az eladónak, a fizetés időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételárat jóváírták az eladó számláján.
 3. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor kifizeti az eladónak az elfogadott áru vételárát.
 4. Az áru vételára mindig a megrendelést pontosító e-mailben lesz megerősítve. A vevő megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.
 5. Az online áruházban az áruk és szolgáltatások árai, valamint az összes díj az ÁFA-t tartalmazza. Minden akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha az adott terméknél másképp nem szerepel. A normál ár azt az árat jelenti, amelyen az eladó a szóban forgó árut kínálja, az esetleges bónuszok, az eladást elősegítő marketingakciók és egyéb kedvezményes akciók, illetve a gyártó vagy forgalmazó által nem kötelezően ajánlott ár figyelembevétele nélkül; a feltüntetett ár mindig az az ár lesz, amely jobban tükrözi a szóban forgó termék adott pillanatban a piacon lévő árszintjét.
 6. Az eredeti ár (általában áthúzva szerepel a weboldalon a kedvezményre vonatkozó információk között) a kedvezményt megelőző utolsó 30 napban érvényes legalacsonyabb árat jelenti, amelyen az eladó a szóban forgó árut a webáruházában kínálta. Az eredeti ár kiszámításakor nem veszik figyelembe az egyedi árelőnyöket és az olyan árelőnyöket, amelyek nem szerepelnek közvetlenül a kérdéses áru tényleges eladási árában (azaz nem automatikusan és általánosan biztosítottak, mint például az árengedménykódok). Az így kiszámított eredeti ár akkor is érvényes marad, ha az árura rövidebb időn belül, legfeljebb 90 napon belül többször egymás után kedvezményt adnak.

V. cikk.

Az áruk szállítása és a fizetési feltételek

 1. A megrendeléseket az eladó a lehető legrövidebb időn belül, 24 órától 5 munkanapig, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül feldolgozza. Ha az eladó nem teljesítette a tárgy szállítására vonatkozó kötelezettségét a megállapított határidőn belül, a vevő felszólítja az eladót, hogy az általa biztosított további ésszerű határidőn belül szállítsa le a tárgyat. Ha az eladó még ezen a további ésszerű határidőn belül sem szállítja le a terméket, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.
 2. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelt árut az adásvételi szerződésben meghatározott határidő lejártát követő 5 munkanapon belül, a kötelező átvételt követően, a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át, az eladó jogosult kártérítést követelni a megrendelés sikertelen leszállításának megkísérlésével kapcsolatos tényleges költségek összegében. Az 5 munkanap elteltével, ami alatt a vevőnek az árut kötelező lett volna átvennie, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és az árut harmadik személynek értékesíteni.
 3. A vevő köteles az árut személyesen átvenni vagy más személyt megbízni az áru átvételével. Ha az áru átadását meg kell ismételni, mert a vevő nem tartózkodik az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, minden felmerülő költség a vevőt terheli, különösen az áru újbóli leszállítása az adásvételi szerződésben meghatározott helyre és a tárolási költségek. A tárolási díj 300Ft/nap.
 4. A vevő jogosult a szállítmányt a kézbesítéskor megvizsgálni. Amennyiben az áru a vevő általi átvételkor megsérül, a vevőnek lehetősége van megtagadni az áru átvételét. A fuvarozó köteles a vevő jelenlétében és kérésére kárbejelentést készíteni. Az így elkészített és az eladónak átadott jegyzőkönyv alapján az eladó a káreseménynek a fuvarozóval történő lezárását követően az áru hibájának kijavításáról, az áru árengedményéről, illetve az áru helyrehozhatatlan hibája esetén új áru szállításáról gondoskodhat a vevő részére. Az ilyen jellegű későbbi panaszigényeket bizonyítani kell.
 5. A vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől abban az esetben, ha az eladó nem szállítja le az árut a szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül, és az eladó köteles a vételár már kifizetett részét a vevőnek visszafizetni.
 6. Az eladó nem vállal felelősséget az áruk késedelmes szállításáért, ha a vevő helytelen címet ad meg.
 7. Az eladó minden egyes megrendelésről e-mailben számlát (adóigazolást) küld a vevőnek.
 8. Fizetési módok: előre fizetés átutalással az eladó számlájára, online fizetés hitelkártyával a GoPay-en keresztül, fizetés a szállítónál történő átvételkor (készpénz vagy hitelkártya).

VI. cikk.

A tulajdonjog megszerzése és a kárveszély átruházása az árukra vonatkozóan

 1. Az áru mindaddig az eladó tulajdonában marad, amíg a vevő a vételárat teljes egészében ki nem fizeti. Az áru átadásra kerül a vevőnek átvételkor vagy a szállító cégtől való átvétel pillanatától.
 2. Az áru károsodásának kockázata abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor az árut átveszi az eladótól, vagy abban a pillanatban, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval, és a vevő nem veszi át az árut.

VII. cikk.

Panaszkezelési szabályzat

 1. A panaszkezelés feltételeit, valamint a szavatossági feltételeket a https://doopshop.hu/panaszkezelesi-szabalyzat/ weboldalon közzétett Panaszkezelési szabályzat,(Panaszkezelési szabályzat) tartalmazza.

VIII. cikk.

Személyes adatok és védelmük

 1. Az eladó megtette a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvénynek és a GDPR-nak megfelelően. A vevő megerősíti, hogy tájékoztatást kapott személyes adatainak szabályoknak megfelelő kezeléséről,amely az alábbi linken elérhető: Személyes adatvédelem
 2. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait az eladónak helytálló a valóságnak megfelelő formában megadni, valamint köteles az eladót tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. A vevő megerősíti, hogy az általa megadott személyes adatok helytállóak.

IX. cikk.

Az adásvételi szerződéstől való elállás és azok az esetek, amikor az adásvételi szerződéstől való elállás nem lehetséges

  1. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a készlet eladása, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy beszállítója beszüntette a gyártást, vagy olyan jelentős változásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy felsőbb erők miatt, vagy ha még a tőle elvárható erőfeszítések megtétele után sem tudja az árut a vevőnek a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül leszállítani. Az eladó köteles erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt, és az elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül az adásvételi szerződésben megállapított árura már kifizetett foglalót ugyanolyan módon visszafizetni, mint ahogyan a vevő a fizetését teljesítette. Az eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy a fizetés átutalással történik a vevő által bejelentett bankszámlára, vagy ha a vevő nem közöl ilyen számlát, akkor arra a bankszámlára, amelyről a vevő az áruval kapcsolatos kifizetéseket teljesítette; ezzel kapcsolatban a vevőnek további költséget nem kell fizetnie. Az eladó akkor is jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha a vevő az árut nem vette át az azt követő 5 munkanapon belül, amikor a vevőnek az árut át kellett volna vennie.
  2. A törvényben meghatározott esetek kivételével az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha az áru árában nyilvánvaló hiba van. A szerződéstől való elállás e pont alapján a vevő és az eladó közötti adásvételi szerződés megkötésének napját követő naptól számított 14 napon belül lehetséges azáltal, hogy az eladó törli a megrendelést, vagy más módon jelzi a vevőnek, hogy eláll a szerződéstől. Ha a vevő az áru vételárának legalább egy részét kifizette, ezt az összeget legkésőbb az eladó által a szerződéstől való elállás napját követő naptól számított 14 napon belül visszautalják a vevő bankszámlájára.
  3. A vevőnek joga van indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől az áruk adásvételéről szóló fogyasztóvédelmi törvény értelmében az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ezen időszakon belül a vevőnek joga van kicsomagolni és kipróbálni az árut a hagyományos “bolt” -ban történő vásárláskor szokásos módon. A kipróbálás azonban nem azt jelenti, hogy az árut használatba kell venni, majd vissza kell küldeni az eladónak. Az árut abban a pillanatban kell a vevő által átvettnek tekinteni, amikor a vevő vagy a vevő által kijelölt harmadik személy, a fuvarozó kivételével, a megrendelt áru minden részét átvette, vagy ha:
   1. a vevő által egy megrendelésben megrendelt árukat külön-külön szállítják le, az utoljára leszállított áruk átvételének pillanatában, vagy ha
   2. több részből vagy darabból álló árut szállít, az utolsó rész vagy darab átvételekor, vagy ha
   3. az árut meghatározott időn belül ismételten szállítja, az első szállítás átvételének időpontjában
  4. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállási jogát 14 napon belül gyakorolja, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a fogyasztó köteles a visszaszolgáltatott áruval együtt a kapcsolódó ajándékokat is visszaküldeni, beleértve mindazt, amivel gazdagodott. Abban az esetben, ha ezeket az ajándékokat nem küldik vissza, ezek az értékek a fogyasztó vásárló jogosulatlan gazdagodásának minősülnek. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának visszaszolgáltatása nem lehetséges, az eladó jogosult a szokásos árnak megfelelő összegű pénzbeli kártérítésre. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem szűnik meg, és a szerződéseket e tekintetben külön kezelik.
  5. A vevő az eladóval kötött szerződéstől való elállási jogát papíron vagy más tartós adathordozón rögzített formában, illetve a  Csomagküldő.hu , Teve utca 60, 1139 Budapest címre küldött elállási nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat letölthető a következő címről: https://doopshop.hu/customer-help/
  1. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállással köteles az árut a tartozékokkal együtt az eladónak a  Csomagküldő.hu , Teve utca 60, 1139 Budapest címre szállítani. Az árut csak olyan mértékben szabad használni, hogy a fogyasztó az árut a boltban kipróbálhassa, és az áru nem lehet sérült.
  2. A vevő az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru leszállítása. Az elállási határidő megmarad, ha a vevő az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést.
  3. A szerződéstől való elálláskor az eladó köteles a vevőnek visszafizetni minden olyan kifizetést, amelyet a vevő a szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyíthatóan teljesített, különösen a vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is. Az eladó azonban nem köteles megtéríteni a vevőnek a többletköltségeket, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. Többletköltség alatt a vevő által választott szállítási költség és az eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbözetet kell érteni. A kifizetéseket a vevőnek az attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítik, amikor az eladó megkapja a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítését. Az eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy a fizetés átutalással történik a vevő bejelentett bankszámlájára, vagy adott esetben arra a bankszámlára, amelyről a vevő az árukért fizetett; ezzel kapcsolatban a vevőnek nem kell további költségeket fizetnie.
  4. Az eladó nem köteles visszatéríteni a vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kifizetéseket azelőtt, hogy az árukat a vevő átadta volna neki, vagy amíg a vevő nem bizonyította a szállítást. A megvásárolt áruk kifizetését az eladó ezért csak a visszaküldött áruk visszaszállítását vagy annak bizonylattal türténő bemutatását követően téríti vissza.
  5. Ha a vevő eláll a szerződéstől, és az eladónak használt vagy sérült árut szállít, vagy ha az áru értéke az áru olyan kezelésének következtében csökken, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelést, az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítésre az áru javításának és az áru eredeti állapotának helyreállítása értékének megfelelő összegben.
  6. A vevő köteles az árut a dokumentációval és a tartozékokkal együtt legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak.
  7. A vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésének közvetlen költségeit. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei ésszerűen nem számíthatóak ki előre. A rendelkezésre álló információk szerint a becsült költségek 770Ft és 58000Ft között vannak, az áru méretétől és súlyától, a visszaküldés távolságától és a vevő által választott fuvarozó által alkalmazott áraktól függően.
  8. Abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti fenti kötelezettségeinek bármelyikét, a szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az eladó nem köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti összes bizonyítható kifizetést visszatéríteni a vevőnek, valamint jogosult az áruk vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére.
  9. A vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:
   1. olyan áruk eladása vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piacnak az eladó által nem befolyásolható ármozgásaitól függ, és amelyek az szerződéstől való elállási időszak alatt következhetnek be
   2. a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, méretre gyártott áruk vagy kifejezetten egy fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése
   3. a gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése
   4. olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően megsérült
   5. olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal
   6. védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hang-vizuális felvételek,vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást
   7. elektronikus tartalom nyújtása nem tárgyi adathordozón, amennyiben az elektronikus tartalom nyújtását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti az elállás jogát
   8. a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítése
   9. ha az adásvételi szerződés tárgya egy ajándékutalvány, amelyet a fogyasztó kivett a védőcsomagolásból (azaz pl. a borítékból), ebben az esetben a titkos kód nyilvánosságra kerül, amely ezáltal elértéktelenedik és elhasználódik.
  10. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét törölje abban az esetben, ha technikai okokból nem lehetséges az áru határidőre történő leszállítása, vagy ha az árat az áru szállítója (gyártója) megváltoztatta. Ha a vevő előleget fizetett, azt 14 munkanapon belül visszatérítik a vevőnek. Megrendelés lemondás esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az eladóval: e-mail: hello@doopshop.hu.

X. cikk.

Alternatív vitarendezés

 1. A vevő-fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési módszert alkalmazni, és azt úgy, hogy jogorvoslati kérelemmel fordul az eladóhoz abban az esetben, ha nem volt elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó nemleges választ ad az ilyen megkeresésre, vagy a megkeresés elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a vevő-fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési javaslatot benyújtani egy alternatív vitarendezési szervhez. Az alternatív vitarendezési szervek a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről szóló 391/2015. sz. törvény 3. szakasza szerinti hatóságok és felhatalmazott jogi személyek, pl. a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, míg a vevő-fogyasztó jogosult megválasztani azt az alternatív vitarendezési szervet, amelyhez fordul. Az eladóval való e-mailes kapcsolatfelvétel: hello@doopshop.hu. A javaslat benyújtásakor a vevő-fogyasztó a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről szóló 391/2015. sz. törvény 12. szakasza szerint jár el. A vevő-fogyasztó és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vita rendezésére alternatív vitarendezés vehető igénybe. Az alternatív vitarendezéssel rendezendő vita értékének meg kell haladnia a 7800Ft-t.
 2. A vevő-fogyasztó jogosult arra, hogy az online vitarendezési platformot használja a vitás kérdések megoldására az általa választott nyelven. A vevő-fogyasztó alternatívaként a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető RSO platformot is használhatja vitája rendezésére.

XI. cikk.

Záró rendelkezések

 1. A megrendelés elküldése előtti jelölőnégyzet bejelölésével a vevő kifejezi, hogy elolvasta ezeket az általános szerződési feltételeket, teljes mértékben megértette azok tartalmát és elfogadja azokat.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
 3. Ha az adásvételi szerződés írásba foglalt, akkor minden módosítást írásban kell megtenni. A szerződéses felek megállapodtak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció különösen e-mailben vagy levélben történik.
 4. Az eladó fenntartja magának a jogot a jelen általános vásárlási feltételek módosítására. Az általános szerződési feltételek változásainak írásbeli bejelentési kötelezettségét a hu weboldalon történő elhelyezéssel teljesíti. Az érvényesen megkötött szerződésre azonban a megkötés időpontjában érvényes általános szerződési feltételek vonatkoznak.
 5. A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Szlovák Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről, valamint az egyéb törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 sz., a 284/2002 sz. törvény által módosított törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvénye, a fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007. sz. módosított törvény, a Szlovák Nemzeti Tanács altal módosított 372/1990 sz. szabálysértési törvény hatályos rendelkezései, a személyes adatok védelméről szóló módosított 18/2018. sz. törvény és a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítésra vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről valamint egyéb törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014 sz. törvény az irányadó.

II. rész.

Általános szerződési feltételek a nem fogyasztónak minősülő személyek számára

I. cikk.

A szerződési feltételek alapvető rendelkezései

 1. A szerződési feltételek második része szabályozza a adásvételi szerződést megkötő felek jogait és kötelezettségeit, azaz az eladó, a Doop trade s.r.o., székhelye: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Cégjegyzékszám: 52 476 481,bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásában, 138428/B számú bejegyzéssel, és a vevő-jogi személy között, amelynek tárgya az eladó webáruházában történő vásárlás és értékesítés.

  Eladó Kapcsolat:

  E-mail: hello@doopshop.hu

  Köszösségi adószám: SK2121036379

  Adószám: 2121036379

  Visszaküldési cím:  Csomagküldő.hu , Teve utca 60, 1139 Budapest

  Számlaszám a nem készpénzes kifizetések esetében:

  Bank: WISE

  Számlaszám: 12600016-11717876-41183438

  A felügyeletet gyakorló felügyeleti hatóság:

  A Pozsonyi Régió SOI Felügyelősége

  Bajkalská 21/A, P. O. BOX No. 5, 820 07 Pozsony

  Felügyeleti osztály

  tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  faxszám: 02/58 27 21 70

  1. A feltételek második része értelmében a vevő vállalkozónak minősül, azaz a cégjegyzékbe bejegyzett személynek; olyan személynek, aki kereskedelmi engedély alapján tevékenykedik; olyan személynek, aki a kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján, külön szabályozás alapján tevékenykedik; olyan természetes személynek, aki mezőgazdasági termelést folytat és a cégjegyzékbe külön szabályozás alapján be van jegyezve.
  2. A vevő-vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő megkötött adásvételi szerződésre vonatkozó feltételek eltérhetnek az Általános Szerződési Feltételek első részében foglaltaktól.

II. cikk.

Az eladó és a vevő jogai és kötelezettségei

 1. Az eladónak különösen a következő kötelezettségei vannak:
  1. a megrendelt árut a megállapodás szerinti mennyiségben és minőségben a vevőnek leszállítani, és az árut szállításhoz becsomagolni vagy felszerelni a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon
  2. legkésőbb az áruval együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint az alkalmazandó jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (szlovák nyelvű kézikönyvek, adóügyi dokumentum stb.).
 2. Az eladó jogosult a vételár teljes kifizetésére a vevőtől a leszállított árukért.
 3. Az eladó jogosult a megrendelés törlésére (visszavonására), ha az áru készlethiánya vagy elérhetetlensége miatt nem tudja az árut a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban megadott áron a vevőnek leszállítani, kivéve, ha a vevővel alternatív teljesítésben állapodtak meg.
 4. A vevőnek különösen a következő kötelezettségei vannak:
  1. átvenni az árut
  2. a megállapodás szerinti vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is, időben megfizetni az eladónak.
 5. A vevőnek joga van az áruknak a szerződő felek által megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen történő leszállítására.

III. cikk.

Az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötése az eladó általi adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak a kötelező érvényű elfogadásával történik, a vevő által kitöltött formanyomtatvány, azaz a megrendelés formájában.
 2. A szerződéskötési ajánlatot az eladó legkésőbb a megrendelést követő következő munkanapon kötelezően elfogadja. A kötelező érvényű elfogadás a vevő általi megrendelésnek a előzetes elfogadását, valamint az áruk rendelkezésre állásának, az érvényes áraknak és a vevő által kért áruk szállítási időpontjának ellenőrzését követően, a “megrendelés visszaigazolása” megjelöléssel ellátott e-mailben történik. Amennyiben magasabb árat talál, az eladónak a megrendelés visszaigazolása előtt a vevő hozzájárulását kell kérnie az árváltozáshoz. Csak akkor jön létre a szerződéses kapcsolat, ha a vevő beleegyezik az árváltozásba, és az eladó ezt követően megerősíti (elfogadja) a megrendelést. Az automatikusan végrehajtott Megrendelés elfogadásáról szóló értesítés, amelyet a vevő a megrendelés leadását követően azonnal megkap az e-mail címére, nem tekinthető a megrendelés kötelező érvényű elfogadásának. Ez az Értesítés kizárólag tájékoztató jellegű, hogy a vevőt értesítse a megrendelésének elfogadásáról.

IV. cikk.

Vételi ármegállapodások

 1. A vevő az adásvételi szerződésben megállapított áruk vételárát, beleértve az áruk szállítási költségét is, az eladó számlájára történő átutalással, a GoPay-en keresztül történő online bankkártyás fizetéssel vagy a szállításkor történő fizetéssel (készpénzben vagy bankkártyával) fizeti ki az eladónak. Az eladó weboldalán feltüntetett árak véglegesek. Az esetleges szállítási és kezelési költségek a megrendelés végén kerülnek felszámításra.
 2. Ha a vevő a vételárat átutalással fizeti ki az eladónak, a fizetés időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételárat jóváírják az eladó számláján.
 3. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor kifizeti az eladónak az elfogadott áru vételárát.
 4. Az áru vételára mindig a megrendelést pontosító e-mailben lesz megerősítve. A vevő megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.
 5. Az online áruházban az áruk és szolgáltatások árai, valamint az összes díj az ÁFA-t tartalmazza. Minden akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha az adott terméknél másképp nem szerepel. A normál ár azt az árat jelenti, amelyen az eladó a szóban forgó árut kínálja, az esetleges bónuszok, az eladást elősegítő marketingakciók és egyéb kedvezményes akciók, illetve a gyártó vagy forgalmazó által nem kötelezően ajánlott ár figyelembevétele nélkül; a feltüntetett ár mindig az az ár lesz, amely jobban tükrözi a szóban forgó termék adott pillanatban a piacon lévő árszintjét.
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az eladó és a vevő közötti szerződés nem jön létre, különösen abban az esetben, ha a vevő az eladó belső információs rendszerének hibája vagy a doopshop.sk munkatársainak hibája miatt tévesen közzétett áron rendel árut vagy kapcsolódó szolgáltatást (szállítás, kiterjesztett garanciális biztosítás stb.). Ilyen esetben az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől még azt követően is, hogy a vevő megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt, amelyről az eladó tájékoztatja a vevőt.

Példák arra, hogy hol fordulhat elő hibás árképzés, többek között,de nem kizárólag, a következők:

 1. az árucikk ára első ránézésre nem helyes (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat vagy az áru szokásos árát);
 2. az áru árából egy vagy több számjegy vagy hiányzik, vagy többet tartalmaz;
 3. az árukra vonatkozó árengedmény anélkül meghaladja az 50%-ot, hogy az áruk egy különleges marketingkampány vagy egy különleges szimbólummal megjelölt és a megfelelő összegű kedvezményt hirdető értékesítés részét képeznék.

Az eladó rámutat, hogy az eladó információs rendszere még a látszólag téves árú áruk esetében is automatikusan jelzi, hogy az áru akciós, vagy kiárusítás alatt áll stb. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az áru valóban akciós-e, vagy az áru árában nyilvánvaló hiba van, a vevő köteles kapcsolatba lépni az eladóval, és ellenőrizni az árinformáció helyességét.

 1. Az eredeti ár (általában áthúzva szerepel a weboldalon a kedvezményre vonatkozó információk között) a kedvezményt megelőző utolsó 30 napban érvényes legalacsonyabb árat jelenti, amelyen az eladó a szóban forgó árut a webáruházában kínálta. Az eredeti ár kiszámításakor nem veszik figyelembe az egyedi árelőnyöket és az olyan árelőnyöket, amelyek nem szerepelnek közvetlenül a kérdéses áru tényleges eladási árában (azaz nem automatikusan és általánosan biztosítottak, mint például az árengedménykódok). Az így kiszámított eredeti ár akkor is érvényes marad, ha az árura rövidebb időn belül, legfeljebb 90 napon belül többször egymás után kedvezményt adnak.

V. cikk.

Az áruk szállítása és fizetési feltételek

 1. A megrendeléseket az eladó a lehető legrövidebb időn belül, 24 órától 5 munkanapig, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül feldolgozza. Ha az eladó nem teljesítette a tárgy szállítására vonatkozó kötelezettségét a megállapított határidőn belül, a vevő felszólítja az eladót, hogy az általa biztosított további ésszerű határidőn belül szállítsa le a tárgyat. Ha az eladó még ezen a további ésszerű határidőn belül sem szállítja le a terméket, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.
 2. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelt árut az adásvételi szerződésben meghatározott határidő lejártát követő 5 munkanapon belül, a kötelező átvételt követően, a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át, az eladó jogosult kártérítést követelni a megrendelés sikertelen leszállításának megkísérlésével kapcsolatos tényleges költségek összegében. Az 5 munkanap elteltével, ami alatt a vevőnek az árut kötelező lett volna átvennie, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és az árut harmadik személynek értékesíteni.
 3. A vevő köteles az árut személyesen átvenni vagy más személyt megbízni az áru átvételével. Ha az áru átadását meg kell ismételni, mert a vevő nem tartózkodik az adásvételi szerződésben meghatározott helyen, minden felmerülő költség a vevőt terheli, különösen az áru újbóli leszállítása az adásvételi szerződésben meghatározott helyre és a tárolási költségek. A tárolási díj 300Ft/nap.
 4. A vevő köteles az árut az áru átvételekor megvizsgálni. Ha ezt elmulasztja, akkor az ezen ellenőrzés során feltárt hibákért csak akkor tarthat igényt, ha bizonyítja, hogy az áru már az áru átvételekor is hibás volt.

A vevő jogosult a szállítmányt, azaz az árut és annak csomagolását a kézbesítés után azonnal megvizsgálni. Abban az esetben, ha a vevő azt tapasztalja, hogy az áru csomagolása mechanikai sérülést szenvedett, köteles értesíteni a fuvarozót, és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Ha a vevő az áru átvételekor az áru sérülését észleli, az áru átvételekor haladéktalanul köteles az áru sérülésének mértékéről és jellegéről jegyzőkönyvet felvenni (kárfelvétel), amelynek pontosságát a fuvarozónak meg kell erősítenie. Az így készített és az eladónak átadott jegyzőkönyv alapján az eladó a káreseménynek a fuvarozóval történő lezárását követően az áru hibájának kijavításáról, az áru árengedményéről, illetve az áru helyrehozhatatlan hibája esetén új áru szállításáról gondoskodhat a vevő részére.

 1. A vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől abban az esetben, ha az eladó nem szállítja le az árut a szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül, és az eladó köteles a vételár már kifizetett részét a vevőnek visszafizetni.

VI. cikk.

A tulajdonjog megszerzése és a kárveszély átruházása az árukra vonatkozóan

 1. Az áru mindaddig az eladó tulajdonában marad, amíg a vevő a vételárat teljes egészében ki nem fizeti. Az áru átadásra kerül a vevőnek átvételkor vagy a szállító cégtől való átvétel pillanatától.
 2. Az áru károsodásának kockázata abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor az árut átveszi az eladótól, vagy abban a pillanatban, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy rendelkezzen az áruval, és a vevő nem veszi át az árut.

VII. cikk.

Panaszkezelési szabályzat

 1. A panaszkezelés feltételeit, valamint a szavatossági feltételeket a https://doopshop.hu/panaszkezelesi-szabalyzat/ weboldalon közzétett Panaszkezelési szabályzat (Panaszkezelési szabályzat) tartalmazza.

VIII. cikk.

Személyes adatok és védelmük

 1. Az eladó megtette a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvénynek és a GDPR-nak megfelelően. A vevő megerősíti, hogy tájékoztatást kapott személyes adatainak szabályoknak megfelelő kezeléséről, amely az alábbi linken elérhető: Személyes adatvédelem

IX. cikk.

Az adásvételi szerződéstől való elállás

 1. Az eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, ha az áru készlethiányos, nem elérhető, vagy ha minden ésszerű erőfeszítést megtéve,amit igazságosan el lehet tőle várni, sem tudja az árut a vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül vagy áron leszállítani. Az eladó köteles erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni a vevőt, és az elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszafizetni az adásvételi szerződésben megállapított árura már kifizetett foglalót. Az eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy a fizetés átutalással történik a vevő által bejelentett bankszámlára, vagy ha a vevő nem közöl ilyen számlát, akkor arra a bankszámlára, amelyről a vevő az áruval kapcsolatos kifizetéseket teljesítette; ezzel kapcsolatban a vevőnek semmilyen további költséget nem kell fizetnie. Az eladó akkor is elállhat az adásvételi szerződéstől, ha a vevő nem vette át az árut attól az időponttól számított 5 munkanapon belül, amikor a vevő köteles lett volna átvenni az árut.
 2. A törvényben meghatározott esetek kivételével az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha az áru árában nyilvánvaló hiba van. A szerződéstől való elállás e pont alapján a vevő és az eladó közötti adásvételi szerződés megkötésének napját követő naptól számított 14 napon belül lehetséges azáltal, hogy az eladó törli a megrendelést, vagy más módon jelzi a vevőnek, hogy eláll a szerződéstől. Ha a vevő az áru vételárának legalább egy részét kifizette, ezt az összeget legkésőbb az eladó által a szerződéstől való elállás napját követő naptól számított 14 napon belül visszautalják a vevő bankszámlájára.
 3. A vevőnek, aki vállalkozó, a visszaküldött áru állapotától függően felajánlható az adásvételi szerződéstől való elállás lehetősége. Az áru állapotát az eladó értékeli. Az eladó a felmerülő többletköltségeket a vevőre terhelheti.
 4. A vevő a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései szerint elállhat az adásvételi szerződéstől. A vevő nem jogosult elállni olyan szerződéstől, amelynek tárgya a vevő különleges igényei szerint készült áru,méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy vevő számára tervezett áru értékesítése.

X. cikk

Záró rendelkezések

  1. eladónak joga van megváltoztatni a jelen általános vásárlási feltételeket. Az általános szerződési feltételek változásainak írásbeli bejelentési kötelezettségét a hu weboldalon történő elhelyezéssel teljesíti. Az érvényesen megkötött szerződésre azonban a megkötés időpontjában érvényes általános szerződési feltételek vonatkoznak.
  2. Ha az adásvételi szerződés írásba foglalt, akkor minden módosítást írásban kell megtenni.
  3. A jelen Általános Szerződési Feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.
  4. A szerződéses felek megállapodtak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció különösen e-mailben vagy levélben történik.
  5. A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

  Pozsonyban 2023.9.25-én

  Doop trade s.r.o.

  Székhelye: Karpatské námestie 10A,

  831 06 Pozsony

  Cégjegyzékszám: 52 476 481

   Ingyenes szallítás 25000Ft fellet
   Visszaküldés 14 napon belül
   4 900+ Kiadási hely
   SSL Certificate