Kosár
  -10% KEDVEZMÉNY A KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSKOR
  INGYENES SZÁLLÍTÁS 25000FT FELETT
  VISSZAKÜLDÉS 14 NAPON BELÜL

Általános Feltételek

 1. Általános rendelkezések 

A következő üzleti és reklamációs feltételek szabályozzák a szerződés felek jogait és kötelességeit, amelyeket az adásvételi szerződésből következnek az eladó :  Doop trade s. r. o., IČO: 52476481, Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača városrész, beírva a Pozsonyi Kerületi bíróság I cégjegyzékében, részleg Sro (Kft), betét sz. 138428/B(tovább csak “eladó”) és a vásárló között. A szerződés tárgya a termék vásárlása és eladása az eladó internetes elektronikus üzletében. 

Eladó elérhetőségei: 

Doop trade s. r. o., IČO: 52476481, Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača városrész, beírva a Pozsonyi Kerületi bíróság I cégjegyzékében, részleg Sro (Kft), betét sz. 138428/B

DIČ: 2121036379

IČ DPH: SK2121036379

Webáruházunkban minden ár 27% -os ÁFA-val van feltüntetve.

Cím a termék visszatérítéséhez: Csomagküldő.hu , Teve utca 60, 1139 Budapest

Email: hello@doopshop.hu 

Felügyeleti hivatal: 

Szlovák üzleti felügyelet (SÜF) 

Felügyelőség a Pozsonyi kerületnek 

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Pozsony 27  

Felügyeleti osztály 

tel. szám 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax szám 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Ezek az üzleti és reklamációs feltételek szerződés megkötése napján elválaszthatatlan része az adásvételi szerződésnek. Az adásvételi szerződés megkötése esetén írásbeli változatban, amelyben eltérően lesznek megegyezve a feltételek ezektől az üzleti és reklamációs feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései előnyben részesülnek az üzleti és reklamációs feltételek előtt. Az új megegyezett üzleti feltételeknek nem mondhatnak ellen más jogszabályokkal (termék visszatérítési ideje, szavatossági idő, stb.) 

1.2 Ezen üzleti és reklamációs feltételek vonatkozásában a kiegészítő szerződés olyan szerződés, amelyben a vásárló megszerzi a terméket, vagy olyan szolgáltatással rendelkezik, amely az adásvételi szerződés tárgyával kapcsolatos, feltéve, hogy a szállított termék vagy szolgáltatás az eladó vagy egy harmadik fél a megállapodásuk alapján.

1.3  Az eladó által üzemeltetett kereskedelmi weboldalon az áruk megjelenített vételára a Szlovák Köztársaság hatályos jogi szabályzatának megfelelően meghatározott összegű hozzáadottérték-adót is tartalmaz. Nem tartalmazza a termékszállítás vagy más opcionális szolgáltatás árát. Minden üzleti és egyéb kedvezmény érvényes amíg a készleten van a termék,hogyha a megadott terméknél nincs másképp megnevezve. 

1.4 Az eladó bármikor módosíthatja a termék kereskedelmi árát, amely az e-kereskedelmi weboldalon az eladó üzleti tevékenységében jelenik meg. Ez a változás nem vonatkozik a földárak előtt megkötött vételi szerződésekre, annak ellenére, hogy a terméket még nem szállították.

2. Adásvételi szerződés megkötése 

2.1. Az adásvételi szerződés ajánlat alapján köthető is, amelyet az eladó kitöltött és elküldött nyomtatvány formában küld el a vásárlónak az eladó weboldala által, akinek elküldte megkötési ajánlatot. A szerződés tárgya a tulajdonjog átruházása a termékhez a vásárló által megjelölve a vételáron és meghatározott feltételekkel ebben a megrendelésben (tovább csak ´´megrendelés´´). 

2.2  A megrendelés elküldése után automatikus üzenet lesz elküldve az e-mail címre a megrendelés elfogadásáról az eladó elektronikus rendszerébe (tovább csak ´´megrendelés igazolása´´). Szükség esetén lehetséges, hogy az vásárló e-mail címére minden utólagos információ el lesz küldve vonatkozólag az ő megrendelésével. 

2.3. A megrendelés igazolása információkat tartalmaz arról, hogy az eladónak kézbesítve volt a megrendelés az ajánlat elfogadásával az adásvételi szerződés megkötéséhez. 

2.4 A megrendelés elfogadása tartalma a termék specifikációja, amely az adásvételi szerződés eladásának tárgya, termékár adatai és/vagy más szolgáltatások, adat a termék várható szállítási időjéről, név és adatok a helyről, ahova kézbesíteni kell a terméket és adatok a feltételekről, ár módszerről és a termék szállítási időpontjáról a megegyezett kézbesítési helyre a vásárló számára, tovább adatok az eladóról mint például cégnév, székhely, IČO, stb. Az értesítés más szükséges adatot is tartalmazhat. 

2.5. Az adásvételi szerződés a megrendelés elfogadása kézbesítése után következik be elektronikus vagy írásbeli formában. 

2.6. Az eladó egyértelműen, világosan, érthetően és félreérthetetlen módon tájékoztatta a vásárló megrendelése elküldése előtt az előszerződés információkról, fizetéssel,reklamációval, üzleti, szállítási és egyéb feltételekkel úgy, hogy: 

 1.   a termék fő tulajdonságairól vagy a szolgáltatás jellegéről megfelelő kommunikációs eszközökkel és a termékről vagy a szolgáltatásról tájékoztatta az eladó illetékes e-shopkatalógusában.
 2. tájékoztatta az eladó cégnevéről és székhelyéről az illetékes e-kereskedelem aloldalán és az 1.cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-kereskedelem aloldalán vannak elhelyezve. 
 3. az eladó telefonszámát és egyéb adatait, amelyek fontosak a vásárló kapcsolatfelvételéhez az eladóval, különösen e-mail címét és faxszáma címét, ha értesítette őket az eladó e-shop aloldalán,és az 1.cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó e-shop aloldalán vannak elhelyezve,
 4. az eladó címét, ahol a vásárló termék reklamációt érvényesíthet vagy szolgáltatást, panaszt nyújthat be vagy más indokot, értesítette az 1. cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 5. a termék vagy szolgáltatások teljes áráról, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót, vagy ha az áruk vagy szolgáltatások jellege miatt ésszerűen nem előre meghatározható az ár, a számítás módja és a szállítás, szállítás, postaköltség és egyéb költség és díj, vagy ha ezeket a költségeket és díjakat nem lehet előzetesen meghatározni, hogy a vásárló köteles az eladó e-shopkatalógusában fizetni,
 6.  kifizetési feltételekről, kézbesítési feltételekről, határidőről, amelyben az eladó köteles a terméket kézbesíteni vagy szolgáltatást nyújtani, a vásárló által benyújtott információról a reklamációk kezelése és eljárásáról, vásárló panaszai és kezdeményezései, az eladó tájékoztatta az illetékes cikkekben ezekről az üzleti és reklamációs feltételekről, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 7. információkról az eladó elállási joga az adásvételi
  szerződéstől, feltételekről, határidőről és a jog érvényesítési
  eljárásról az adásvételi szerződés elállási jogánál tájékoztatta a 10.
  cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó
  illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve.
 8. nyomtatvány szolgáltatásról az adásvételi szerződés visszalépéséhez
  tájékoztatta a 10. Cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben,
  amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve: az
  eladó egyaránt az egyedüli nyomtatványt szolgáltatta az adásvételi
  szerződés visszalépéséhez az üzleti és reklamációs feltételek
  mellékletében,  amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak
  elhelyezve
 9. információkról, hogyha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, viselni fogja a termék visszatérítési költségeket az eladónak a § 10 bekezdés, 3. törvény sz. 102/2014 Z.z szerint a fogyasztó védelméről termék eladásnál vagy szolgáltatás nyújtásnál megkötött táv szerződés alapján vagy az eladó munkahelyiségein kívül megkötött szerződés alapján és bizonyos törvények kiegészítése és módosításáról (tovább csak ´´Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés´´), és hogyha visszalép a szerződéstől és a költségektől a termék visszatérítésnél, amely a természetének következetében nem lehetséges posta által visszaküldeni, tájékoztatta a 10. cikkben az üzleti és és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak
  elhelyezve
 10. a vásárló kötelességei megtéríteni a ténylegesen nyújtott teljesítmény árát az eladónak a § 10. bekezdés 5 Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés szerint, hogyha a vásárló visszalép a szerződéstől az után, hogy az eladónak kifejezett beleegyezést adott a § 4. bekezdés 6 Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés szerint tájékoztatta a a 10. cikkben az üzleti és és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak
  elhelyezve
 11. a körülményekről, amelyeket a vásárló elveszíti a szerződéstől való elállási jogát, tájékoztatta a 10. cikkben az üzleti és és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak
  elhelyezve
 12. az eladó felelőssége a termék károsodás vagy szolgáltatás felvilágosításáról  a § 622 rendelkezés szerint és a 423 Polgári Törvénykönyv szerint tájékoztatta a 8. cikkben az üzleti és és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak
  elhelyezve
 13. a gyártó vagy az eladó által a szigorúbb elvek szerint nyújtott jótállás fennállása és részleteiről a Polgári törvénykönyv 502. § szerint, amennyiben a gyártó vagy az eladó szolgáltatja, valamint a vásárló részére a termék értékesítése vagy a szolgáltatás nyújtása után nyújtott segítség és szolgáltatások meglétéről és feltételeiről, amennyiben ilyen segítség nyújtásra kerül, tájékoztatta az eladó illetékes e-shopkatalógusában és a 9.cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 14. a magatartási kódexek létezéséről, amelyeket az eladó elkötelezetten teljesít, valamint azt, hogy a vásárlók hogyan ismerhetik meg vagy szerezhetik meg tartalmát az eladó tájékoztatta az  eladó illetékes e-shopkatalógusában. 
 15.  szerződés időtartama határozott idejű szerződés esetén; határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy olyan szerződés esetén, amelyre automatikusan megújul, tájékoztatta az eladó e-kereskedelmi katalógusára vonatkozó szerződés felmondási feltételeiről, valamint e kereskedelmi és visszaváltási feltételek alapján és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 16. a vásárló kötelezettségei minimális időtartamáról az adásvételi szerződés alapján, hogyha az adásvételi szerződésből származik a vásárlónak ez a kötelezettség, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 17. a vásárlónak az eladó kérésére előleg fizetésére vagy más pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségét és a rendelkezéshez kapcsolódó feltételeket, hogyha az adásvételi szerződésből származik a vásárlónak ez a kötelezettség, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 18.  a funkcionalitásról, beleértve az elektronikus tartalom biztosításához szükséges technikai biztosítékokat, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 19. az elektronikus tartalom hardverrel és szoftverrel való kompatibilitásról, amelyről az eladó tud, vagy ésszerűen számít rá, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 20. a vitarendezés peren kívüli rendezésének lehetőségéről és feltételeiről egy alternatív vitarendezési rendszeren keresztül, hogyha az eladó elkötelezte ezt a rendszer használatot, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 21. a szükséges lépések az adásvételi szerződés megkötésével, hogy ezeket a szükséges lépéseket leírta az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 22. arról, hogy az adásvételi szerződés elektronikus formában lesz elmentve az eladónál és a vásárlónak elérhető lesz az után, amint a vásárló írásbelien kérvényezi, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve
 23. arról, hogy az ajánlott szerződés megkötési nyelv szlovák nyelv, tájékoztatta az eladó  e-shop katalógusában és az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az eladó illetékes e-shop aloldalán vannak elhelyezve

2.7. Hogyha az eladó nem teljesítette az információs kötelezettségeit az üzleti és reklamációs feltételek 2.6. e) pont szerint, a vásárló nem kötelező ezeket a további költségeket vagy díjakat megfizetni. 

3. Az eladó jogai és kötelezettségei 

3.1. Az eladó köteles: 

a)  megrendelés átvételi elismervény esetén az eladó köteles a vásárlónak megállapodott mennyiségekben, időben, minőségben és csomagolásban szállítani a termékeket, és gondoskodnia a szállításról a megőrzés és védelemhez szükséges módon,

b) biztosítani, hogy a kézbesített termék megfeleljen az érvényes szlovák szabályzatoknak 

c) elküldeni az adásvételi szerződés megkötésének megerősítését tartós adathordozón, például e-mailben. A megerősítést haladéktalanul el kell küldeni, és tartalmaznia kell a 2.6. pontban megadott összes információt, beleértve a vásárlási szerződéstől való elállási űrlapot is.

d) legkésőbb az termékkel együtt elektronikus úton vagy írásban átadja a vásárlónak az összes szükséges dokumentumot a megvásárolt termék átvételére és felhasználására, valamint a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai által előírt egyéb okmányokra – mint például a szlovák nyelvű használati utasítás, a szállítólevél, garancialevél és adó okmány. 

2.3 Az eladónak joga van a vételár megfelelő és időben történő megfizetéséhez a vásárlónak a szállított termékért. 

3.3. Ha a termék nem érhető el, vagy a termék értékesítése nem történik meg, az eladó nem tudja a terméket a vásárlónak a jelen üzleti és reklamációs feltételekkel vagy az elfogadott vételárral meghatározott adásvételi szerződésben előírt határidőn belül átadni, akkor az eladó köteles a vásárlót pótlólagos teljesítményre vagy a vásárló visszavonására (megrendelés törlése). Az adásvételi szerződéstől való elállás vagy a megrendelés törlése a vásárlónak küldött e-mail küldésével lehetséges. A vételárnak a vásárlónak vagy annak egy részére történő megfizetése esetén az eladó köteles a már megvásárolt vételárat vagy annak egy részét visszafizetni az adásvételi szerződéstől való elállási e-mail kézhezvételétől számított 14 napon belül, vagy megrendelés törlése a vásárlóra kijelölt számlára, kivéve ha a felek másként állapodnak meg. Hogyha a pótlólagos vásárló által teljesítmény elfogadása nem történik meg, az eladó által ajánlva és nem lép vissza az adásvételi szerződéstől, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni. A vételárnak a vásárlónak vagy annak egy részére történő megfizetése esetén az eladó köteles a megvásárolt vételárat vagy annak egy részét visszajuttatni az adásvételi szerződéstől a vásárló felé történő visszavonás időpontjától számított 14 napon belül.

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei 

4.1. Az eladó tájékoztatta a vásárlót a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségről. Ez a kötelezettség a megrendelés része.

4.2 A vásárló jogai: A vásárlónak joga van a termékek mennyiségének, minőségének, időtartamának és helyének a szállítmányozásához a szerződéses felek közt megegyezve.

4.3. A vásárló kötelezettségei: 

a) kifizetni a megegyezett vételárat az eladónak a megegyezett határidőben, beleértve a megrendelt termék szállításának költségeit is,

b) átvenni a terméket, amely meg volt rendelve és kézbesítve

c) a szállítási jegyzéket az aláírással vagy az erre feljogosított személy aláírásával igazolja a termék átvételéről

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Az e-shop minden termékénél megadott a termék szokásos hozzáférhetősége a szállítási dátumával. 

5.2 Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb az adásvételi szerződés dátumától számított 30 napon belül átadni a tárgyat a vevőnek, hacsak nem egyeztek meg másként az adásvételi szerződésben. Ha az eladó nem teljesíti ezt a kötelezettséget, a vásárló felkérheti őt arra, hogy meghatározott határidőn belül nyújtsa be a tárgyat. Ha a tárgyat e további határidőn belül nem kézbesítették, a vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

5.3. Az eladó jogosult arra, hogy a vásárlót még az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási határidő lejárta előtt is átvehesse a terméket. 

5.4. A termék megtekintése az e-shopon, amelyet az eladó működtet, nem csupán illusztráció. Az eladó katalógusaiban, prospektusainkban és egyéb dokumentumokban, az eladó e-shopjában, a méretek, súly és egyéb adatok a termékről a gyártó szerint vannak megadva és + -1% különbözhetnek a valóságtól a megadott értéktől. 

5.5.  A vásárló köteles a termék átvételét az egyeztetett helyen, az adásvételi szerződésnek megfelelően vagy más módon, a termék átadása előtt (tovább csak “hely”). A vásárló köteles a termék átvételére az időtartamon belül, amelyre az eladó vagy a helyettese felelős a termék szállításáért és a vásárló által az adásvételi szerződésben vagy más módon történő szállítás előtt (tovább csak ´´Időtartam´´).

5.6. Ha az eladó a terméket a helyszínen és időben átadja a vásárlónak, akkor a vásárló köteles a terméket személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy a terméket átvegye a vásárló által felhatalmazott személy. A vásárló köteles aláírni a vételár, a kézbesítés és a termékszállítás kifizetésének nyilvántartását. A termék átvételére felhatalmazott harmadik személy kötelezettsége, hogy az eladónak a megrendelés elfogadásának másolatát adja meg. A termék kézbesítési pillanatában a vásárlónak a termék kézbesítettnek számít. A termék a  vásárlónak történő átadása azt jelenti, hogy a termék a vásárlónak vagy a vásárló által felhatalmazott harmadik személynek kézbesítik, a vételárat, valamint kézbesítési dokumentumot aláírva a vásárlónak vagy a vásárló által felhatalmazott harmadik félnek.

5.7.  Szükség esetében megismételni a termék kézbesítését a vásárló távolléte miatt a helyen és a határidőben vagy ha a vásárló nem veszi át a terméket 7 napon belül az határidő után, az adásvételi szerződés előzetes írásbeli szerződés elállása nélkül, az eladó jogosult a kár tényleges költségeinek összegére a sikertelen termék kézbesítés próbálkozás miatt. 

5.8. A vásárló kötelessége a beérkezett szállítmány, a termék csomagolásának és a termék azonnali kézbesítésének ellenőrzése egy eladó helyettese, például futár jelenlétében. Ha megállapítják a termék hibáját, az eladó képviselőjének kötelessége lehetővé tenni a vásárló számára, hogy nyilvántartja a termék hibájának jellegét és mértékét, az eladó képviselőjének meg kell erősítenie a pontosságot. Ezzel az elkészített jegyzékkel, az eladónak kézbesítve a vásárló elutasíthatja a kézbesített hibás termék átvételét vagy a termék hibás kézbesítését a 8. cikk szerint az üzleti és reklamációs feltételekben és érvényesíteni a hibás termék reklamációját az eladónál vagy az ő által kijelölt személynél. Ha a vásárló elutasítja a hibás termék átvételét, az összes költséget a termék visszatérítéséhez az eladó állja. 

5.9. Az esetben, ha a termék nincs kézbesítve az eladónak, a vásárló jogosult az 5.2. pontban meghatározott határidőre. z adásvételi szerződéstől való visszavonásról, és az eladó köteles a vásárlót az adásvételi szerződéstől való visszavonás időpontjától számított 14 napon belül visszafizetni a már megvásárolt vételárat vagy annak egy részét. A pénzeszközök átkerülnek a vásárló által megadott bankszámlára. 

6. Vételár

6.1. A vásárló és az eladó közötti adásvételi szerződésben megegyezett termék vételárát a megrendelés elfogadásában (tovább csak “vételár”) jelöli. Ha az elfogadott megrendelésben a  vételár meghaladja az e-shop ajánlatban szereplő azon azonos termék árat, amely a megrendelésnek a vásárló felé történő elküldésének időpontjában szerepel, az eladó elektronikus úton küld a vásárlónak új vételár ajánlattételével kapcsolatos információt egy másik összegben, egy új adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatát, amelyet a vásárlónak e-mailen vagy írásban kifejezetten meg kell erősítenie érvényes adásvételi szerződés megkötése érdekében. 

6.2. A vásárló köteles megfizetni az eladónak a vételárat, beleértve a termék készpénzben történő szállításának költségeit is, illetve a termék kézbesítésének helyén, vagy készpénz nélküli átutalással az eladó számlaszámára, vagy az eladó weboldalán történő átadás útján, a termék átvételét megelőzően.

6.3. A vételárat az eladó számlájára történő készpénz nélküli átutalással fizetéskor fizetési napnak tekintik, amikor a teljes vételárat az eladó számlájára jóváírták.

6.4. A vásárló köteles az eladónak az adásvételi szerzõdés idõtartama alatt megfizetnii az elfogadott termék vételárát, de legkésõbb az áru átvételekor.

5.6 Az eladónak jogában áll ellenszegülni a termék szállítását a vásárlónak, ha a vásárló a teljes vételárat nem fizeti meg az eladónak, amíg a termék szállítása nem történik meg, és a felek nem állapodtak meg a termék vételárának részletekben. 

6.6 Az összeszerelés, a szállítás és az ezzel kapcsolódó költségek nem szerepelnek a vételárban, és az eladó nem kötelező ezeket a szolgáltatásokat nyújtani a vásárlónak. 

 7. A tulajdonjog megszerzése és a termék károsodásának veszélye

7.1. A termék tulajdonjogát a vásárló csak a termék vételárának teljes megfizetésével kapja meg.

7.2 A termék átvételének pillanatában a vásárlóval vagy a vásárló által az árutovábbítással felhatalmazott harmadik személy által, amikor az eladó a vásárló rendelkezésére bocsátja a terméket, és a vásárló nem veszi a terméket, a termék károsodásának veszélyével jár.

8. Reklamációs rend (garancia, felelősség a hibákért, reklamációk) 

8.1. A vásárlónak jogában áll a hibát időben és megfelelő módon felszabadítani,amennyiben eltávolítandó hibáról van szó. Az eladó kötelessége a hiba indokolatlan késedelem nélkül történő eltávolítása. Az eladó kötelessége fölösleges haladék nélkül eltávolítani a hibát. 

8.2 A hiba eltávolítása helyett a vásárló kérhet  termékcserét, vagy ha a hiba csak a termék bizonyos részéhez kapcsolódik, feltéve, hogy az eladó nem visel aránytalan költségeket a termék árával vagy a hiba súlyosságával kapcsolatban.

8.3 Az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket hibátlan termékért, amennyiben ez nem okoz súlyos nehézségeket a vásárlónak. 

8.4. Az olyan termékhiba esetén, amelyeket nem lehet eltávolítani, és amelyek megakadályozzák, hogy a terméket hibásan használja, a vásárlónak joga van kicserélni a terméket vagy jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ugyanazok a jogok vonatkoznak a vásárlóra, ha hiba eltávolítható, de ha a terméket nem lehet megfelelően felhasználni ismétlődő hibák vagy nagyszámú hiba esetén.

8.5. Más eltávolíthatatlan hibák esetén, a vásárlónak jogában áll a megfelelő kedvezmény a termék árából. 

8.6. Az eladó felvilágosította a vásárlót a jogairól, amelyek a § 622 rendelkezés Polgári törvénykönyv szerint erednek ( 8.1 ponttól egészen a 8.3 pontig ezekben az üzleti és reklamációs feltételekben) és a jogairól, amelyek a § 623 rendelkezés Polgári törvénykönyv szerint erednek (8.4 ponttól egészen a 8.5 pontig ezekben az üzleti és reklamációs feltételekben) úgy, hogy ezek az üzleti és reklamációs feltételeket elhelyezte az eladó illetékes e-shop aloldalán és a vásárlónak volt lehetősége időben elolvasni őket a megrendelés elküldése előtt. 

8.7 A vásárló köteles a reklamációt az eladónál vagy kijelölt személynél érvényesíteni. Az eladó felelős a termékhibáért a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően. A jótállási és jótállási szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási pontokról az eladó a jótállási levél hátoldalán vagy kérésre telefonon vagy e-mailen keresztül értesíti a vásárlót.

8.8 A panaszkezelésre az eladó érvényes panaszkezelési szabályzata vonatkozik, tehát a 8. cikkben az üzleti és reklamációs feltételek. A vásárlót tájékoztatták a reklamációs renddel és értesített a termék reklamációs módszerekkel beleértve az adatokat arról, hol lehetséges a reklamációt érvényesíteni, a garancia javítások teljesítéséről, a § 18 rendelet 1. törvény sz. 250/2007 Z.z szerint a fogyasztóvédelmi és a Szlovák nemzeti tanács sz. 372/1990 Zb. kihágás a későbbi előírások szerint (tovább csak ´´Törvény´´) az adásvételi szerződés megkötése idején úgy, hogy ezeket az üzleti és reklamációs feltételek elhelyezte az eladó e-shop aloldalán és a vásárlónak volt lehetősége időben elolvasni  őket a megrendelés elküldése előtt. 

 8.9 A megvásárolt termékre a vásárló által az eladótól az eladó e-shop formájában a reklamációs rend vonatkozik. 

8.10.  Ha a terméken olyan hiba mutatkozik ki, amelyekért a gyártó, a szállító vagy az eladó felelős, a jótállás vonatkozik, és az eladónál vásárolt, a vásárló jogosult az eladónál termék hiba felelősséget érvényesíteni. 

alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.11. Ha a terméknél hiba mutatkozik fel, a vásárlónak jogában áll reklamációt érvényesíteni az eladó üzemében a § 18 rendelet 2. Törvény szerint úgy, hogy a terméket az eladó üzemébe kézbesíti és vásárló érvényesíti a jogát a 8.1 ponttól egészen 8.5 pont szerint ezekben az üzleti és reklamációs feltételekben (tovább csak ´´Jelentés a reklamáció érvényesítéséről´´) pld. kitöltött űrlap formában a reklamáció érvényesítéséhez, amely az eladó illetés e-shop aloldalán van elhelyezve. Az eladó ajánlja, hogy a terméket biztosítsák a szállításuk során. Az utánvét szállítmányokat nem szállíthatóak az eladónak. A vásárló köteles a reklamációs jelentésben  ténylegesen minden szükséges információt megadni, különösen a termék hibájának típusát és mértékét pontosan meghatározva; a vásárló jelzi továbbá, hogy melyik jogot érvényesíti a Polgári Törvénykönyv 622. és 633. cikke szerint. A vásárlónak joga van arra is, hogy a termék gyártója által felhatalmazott személynek jótállási javításra (tovább csak “kijelölt személy”) jogosult legyen. A kijelölt személyek listája a jótállási jegyzékben szerepel, vagy az eladó elküldi a vásárló kérésére. 

8.12. Az eladónak átadandó termékre vonatkozó reklamáció azon a napon kezdődik, amikor az összes alábbi feltétel teljesül:

a) vásárló által az eladónak benyújtott reklamációról szóló értesítés 

b) reklamált termék kézbesítése a vásárlótól az eladónak vagy a kijelölt személynek 

c) hozzáférési kódok,jelszavak,stb. kézbesítése a reklamált termékhez az eladónak, hogyha ezek az adatok szükségesek a teljes reklamációt elrendezéséhez

8.13. Ha a reklamáció tárgya olyan termék, amelyet nem lehet objektíven vagy határozottan az eladónak szállítani, akkor a vásárló a 8.12. a) és c) pontok az üzleti és reklamációs feltételek az eladónak vagy az eladó által kijelölt harmadik személynek minden szükséges együttműködést meg kell adnia a bejelentett termék ellenőrzésének elvégzéséhez. A termékkel kapcsolatos olyan reklamáció, amely tárgyilagosan vagy határozottan nem szállítható az eladónak, azon a napon kezdődik,amikor az ellenőrzés elkezdődött, az első mondat szerint. Amennyiben az eladó vagy az ő által kijelölt személy a szükséges együttműködés ellenére az eladó oldalából nem biztosítja az ellenőrzést a megfelelő határidőben, legkésőbb 10 napig a Reklamáció jelentés érvényesítés kézbesítése után az eladónak, a reklamációs eljárás a Reklamáció jelentés érvényesítés kézbesítés napján kezdődik az eladónak. 

8.4 Az eladó vagy a kijelölt személy a vásárlónak reklamációs elismervény érvényesítést küld a termék megvásárlására az eladó által választott megfelelő formában, e-mailben vagy írásbeli formában, amelyben köteles pontosan azonosítani a termék reklamált hibáit, és ismételten tájékoztatja a fogyasztót a 8.1. ponttól egészen a 8.3. pont szerinti jogairól az üzleti és reklamációs feltételekben (Polgári Törvénykönyv § 622. rendelet ) és a 8.4 ponttól egészen a 8.5 pont szerinti eredő jogokat az üzleti és reklamációs feltételekben ( Polgári Törvénykönyv § 623. rendelet). Ha a reklamáció érvényesítése távközlés útján történik, az eladó köteles haladéktalanul kézbesíteni a reklamációs elismervény érvényesítést a vásárlónak; ha az elismervényt  nem lehet azonnal kézbesíteni, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció elrendezése igazolásával kell kézbesíteni; a reklamáció érvényesítését nem kell kézbesíteni, ha a vásárlónak lehetősége van másképp felmutatni a reklamáció érvényesítését.. 

8.15. A vásárló jogosult dönteni arról, hogy melyik jogát a  622. § rendelet és a 623. § rendeletet a Polgári Törvénykönyv szerint érvényesíti, és ugyanakkor köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót a döntéséről. A vásárló döntése alapján, melyik joga a 622. § rendelet  és a  623. § rendelet a polgári törvénykönyv szerint érvényesíti, az eladó vagy a megjelölt személy köteles alkalmazni a reklamáció benyújtásának módját a § 2 betű m) Törvény pont szerint, a bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetben, különösen akkor, ha a követelés alkalmazásától számított 30 napon belül műszaki értékelésre van szükség a termék állapotára vonatkozóan. A reklamáció módjának meghatározása után az eladó vagy  a kijelölt személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetben a reklamáció később is elintézhető. A reklamáció elintézése azonban nem lehet hosszabb, mint a reklamáció napjától számított 30 nap. A reklamáció elintézése határidejének lejártát követően a fogyasztónak joga van a szerződéstől való elálláshoz, vagy jogosult új termék cserére.

8.16. Ha a vásárló az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapban a termék reklamációját érvényesíti, akkor az eladó csak a meghatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy által kiadott szakvélemény vagy vélemény alapján, vagy megjelölt személy által utasíthatja el a reklamációt (tovább csak ´´termék szakmai megítélése´´) A szakértői megítélés eredményétől függetlenül az eladó nem kötelezheti a vásárlót a termék szakmai megítélésének költségeire vagy a termék professzionális értékeléséhez kapcsolódó egyéb költségek fedezésére. 

8.17. Ha a vásárló az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap elteltével érvényesítette a  termék reklamációt, és az eladó elutasította, akkor köteles a reklamáció elismervényben megadni, hogy  az eladó kinek küldheti a terméket szakértői megítélésre. Ha a vásárló szakértői megítélésre küldi a terméket a kijelölt személynek, az termék szakértői megítélésének költségeit és minden egyéb kapcsolódó költségét az eladó a szakértői ítélet eredményétől függetlenül viseli. Ha a vásárló szakmai megítélése szerint az eladó felelősségét bizonyítja a hibás termék miatt, akkor újra igénybe veheti a reklamációt; a jótállási idő nem ér véget a szakértői értékelés során. Az eladó köteles a vásárlónak a megújított reklamáció napjától számított 14 napon belül megfizetni a termék szakértői értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint a felmerülő összes kapcsolódó költséget. A visszaigényelt reklamáció nem lehet elutasítani.

8.18.  A vásárlónak nem áll jogában, hogy felelősséget követeljen azon hiányosságokért, amelyeket az eladó által a szerződés megkötésekor figyelmeztetve volt , vagy amely – figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit, tudnia kellett. 

8.19. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy hibás terméket  ugyanazon vagy jobb műszaki paraméterekkel helyettesítsen, amennyiben ez nem okoz komoly nehézségeket a vásárlónak. 

8.20. Az eladó nem felelős az alábbi termék hibákért: 

 1. olyan nyilvánvaló hiba esetén, amelyet a vásárló a szállítmány kézbesítésénél ellenőrizhetett és amellyel nem értesítette az eladó helyettesénék az 5.8. pont összhangjával ezekben a reklamációs és üzleti feltételekben,
 2. ha a vásárló a termék hibájáért az eladónak a termék szavatossági időtartamának végéig fennálló jogát nem érvényesítette
 3. ha a termék hibája mechanikus károsodás a vásárló által okozva
 4. ha a hibát a termék olyan körülmények között történő használata okozta, amelyek nem felelnek meg az intenzitás, nedvességi, kémiai és mechanikai természetes hatásainak a termék környezetében,
 5. ha a hibát a termék ellátásának nem megfelelő kezelése, karbantartása vagy figyelmen kívül hagyása okozta,
 6. ha a termék hibája a termék károsodása következtében túlzott terhelés vagy felhasználás következett be, a  meghatározott feltételek ellentétében vagy a termék használatának általános elvei szerint,
 7. ha a hibát a termék visszafordíthatatlan és / vagy előre nem látható események által okozott kár okozta,
 8. ha a termék hibája a termék kárának véletlen romlás és véletlen rosszabbodás következtében keletkezett,
 9. ha a hibát szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság okozásával keletkezett, vagy bármely más magasabb erő által keletkezett, 
 10. ha a termék hibáját a termék jogosulatlan személy általi beavatkozása okozta

8.21. Az eladó felelőssége, hogy intézze el a reklamációt és a reklamációt az alábbi módok egyikével zárja le:

 a) termékcserével

b) a termék vételárának visszaküldésével,

c) a javított termék átadásával

d) megfelelő árkedvezmény fizetésével a termék árából

e) írásos kérelemmel az eladó számára, hogy megkapja a meghatározott teljesítményt,

f) a termékre vonatkozó reklamáció indokolt elutasításával

8.22. Az eladó köteles írásbeli dokumentumot legkésőbb a a reklamáció elrendezése módszeréről a reklamáció érvényesítése benyújtásától számított 30 napon belül, postai, futárszolgálat vagy kézbesítési szolgáltató útján a vásárlónak. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót közvetlenül a reklamációs eljárás végezete után közvetlenül telefonon vagy e-mailben és egyaránt együtt a termékkel, illetve e-mailben bizonylat lesz elküldve a vásárlónak a reklamáció elrendezéséről. 

8.23. A jótállás időtartama 24 hónap a termék kézbesítésének napjától számítva, hacsak a szavatossági idő nincs másképp megszabva. A sporttáplálékkal, élelmiszert és állati takarmányt tartalmazó termékek minimális eltarthatósága a fogyasztás időpontjától számított két hónapnál hosszabb, rövidebb lejárati idő esetén telefonon vagy e-mailben forduljon az eladóhoz, és a szállítmányt csak a vásárló beleegyezésével lesz elküldve. 

8.24. Jótállási javítás esetén a jótállási idő meghosszabbodik, amely közben  a vásárló nem tudta használni a terméket.

8.25. Az új termék cseréje esetén a jótállási időszak az új termékek kézbesítésétől fogva kezdődik, de csak új termékre vonatkozóan. A termékcsere esetén a vásárló kap egy dokumentumot, amely a termékcserével kapcsolatos információkat tartalmazza, és minden további reklamációt az adásvételi szerződés és a reklamációs bizonylat alapján kell érvényesíteni. 

8.26. Eltávolítható hiba esetén a reklamáció az eladó döntése szerint lesz elrendezve a 8.15 pont szerint a reklamációs és üzleti feltételeknél az alábbi módszerrel: 

a) az eladó kicseréli a hibás terméket vagy 

b) az eladó biztosítja a hiba eltávolítását 

8.27. Amennyiben eltávolítható hibáról van szó és a vásárló nem állapítja meg azonnal a 8.15 pont szerint a reklamációs és üzleti feltételeknél, milyen módszerrel legyen a reklamáció elrendezve, az eladó hiba eltávolításával rendezi el a reklamációt. 

nasledujúcim spôsobom:

8.28. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, vagy többszörösen ismételt eltávolítható hibáról, vagy nagyobb mennyiségű eltávolítható hibáról, amelyek megakadályozzák azt, hogy a termék hibátlanul legyen használva, az eladó elrendezi a vásárló döntésétől függetlenül a 8.15. pont szerint a reklamációs és üzleti feltételekben a reklamációt az alábbi módszerrel: 

 1. az azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező egyéb funkcionális termékre vonatkozó termékcserére, vagy
 2. ha az eladó nem tudja kicserélni a terméket egy másikra, akkor elrendezi a reklamációt a termék vételárának visszaküldésével a termékért. 

vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.29. Nem javítható hiba vagy többszörösen visszatérő hiba esetén, vagy számos olyan eltávolítható hiba esetén, amelyek megakadályozzák a termék megfelelő használatát, és a vásárló a 8.15. pont szerint nem határozza meg azonnal a reklamációs és üzleti feltételeknél, hogy milyen módszerrel szeretné elrendezni a reklamációt, az eladó elrendezi a reklamációt termékcserével egy más működő termékre vagy jobb technikai paraméterekkel rendelkező termékre.  

 8.30. A reklamáció elrendezése csak a Reklamáció elismervény érvényesítésben hibákra vonatkozik és a  termék reklamáció érvényesítésében a 8.14. pont szerint a reklamációs és üzleti feltételekben. 

 8.31. A reklamáció céljaiért a többszörösen eltávolítató hiba egy eltávolítható hiba több mint kétszer tekinthető. 

8.32. A reklamáció céljaiért a több mennyiségű eltávolítható hiba több mint háromféle egyszerre eltávolítható hibának tekinthető. 

 8.33. A vásárló jogosult a hibás termék reklamáció érvényesítésére, miután használta a jogát, és felszólította az eladót, hogy távolítsa el a termék hibáját a 8.1. pont szerint ezeknek a reklamáció és üzleti feltételeknek, és a reklamáció kimenetelétől függetlenül többé nem jogosultak megismételni ugyanazon egyedi hibára vonatkozó reklamációt (nem azonos típusú hibát).

 8.34. A 8. cikk rendeletek a reklamációs és üzleti feltételeknél kifejezetten nem vonatkoznak az alanyokra, amelyek nem felelnek meg a fogyasztó meghatározásnak a § 2 betű a) törvény 102/2014 rendeletben. 

9.1. Személyes adatok védelme 

 1. A szerződéses felek megegyeztek, hogy a vásárló abban az esetben, hogyha természetes személy köteles értesíteni az eladónak a megrendelésében a saját keresztnevét és vezetéknevét, állandó lakhely címét beleértve a postai irányítószámot, telefonszámot és az e-mail címet. 
 2. A szerződéses felek megegyeztek, hogy a vásárló abban az esetben, hogyha jogi személy köteles értesíteni az eladónak a megrendelésében a cégnevét, székhely címét beleértve a postai irányítószámot, IČO telefonszámot és az e-mail címet.
 3. A vásárló bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatokat, valamint törölheti regisztrációs adatait az e-shop “/ account” részében bejelentkezés után.
 4. Az eladó ezzel értesíti a vásárlót a § 10 rendelet 3. törvény b) betű 122/2013 Z.z.  törvény szerint a személyes adatok védelméről és egyes módosított törvények módosításáról az eladó, mint üzemeltető a vásárló személyes adatait az érintett személy beleegyezése nélkül feldolgozza az adásvételi szerződés megkötésekor, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozását az eladó a vásárlóval kötött szerződéses kapcsolatok és a vásárló személyes adatainak feldolgozása olyan adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vásárló a felek egyike.
 5. A vásárló a megrendelés elküldése előtt bejelölheti az illetékes mezőt, hogy kifejezze beleegyezését a § 11 bekezdés 1 törvény szerint bekezdés személyes adatok feldolgozására és tárolására, különösen a fentiekben említettek és / vagy amelyek az eladó tevékenységeihez szükségesek az új termékekre, a kedvezményekre és az összes információs rendszerében felajánlott és feldolgozott termékekre vonatkozó információk továbbítására az új termékekre vonatkozó információk továbbításáról, a felajánlott termékekre vonatkozó kedvezményekről és  engedményekről.
 6. Az eladó vállalja, hogy a vásárló személyes adatait az alkalmazandó szlovák jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja
 7. Az eladó kijelenti, hogy a § 6 rendelet 2 betű c) szerint a személyes adatokat csakis az üzleti és reklamációs feltételek céljára fogja használni. 
 8. Az eladó kijelenti, hogy a § 6 rendelet 2 betű e) szerint a személyes adatokat egyéb célokra is fogja használni, mint az üzleti és reklamációs feltételekben és biztosítja, hogy a személyes adatokat kizárólag a begyűjtés céljától függően dolgozzák és használják fel, valamint hogy ne hozzák kapcsolatba azokat a személyes adatokkal, amelyeket más célokra szereztek be.
 9.  A vásárló az eladó részére a 9.5 pont bekezdés szerinti jóváhagyást fejez ki határozott időre az üzleti és reklamációs feltételekben kereskedelmi a vásárló  személyes adatainak feldolgozása céljából. A feldolgozás céljának teljesítése után az eladó azonnal megsemmisíti a vásárló személyes adatait. A vásárló bármikor írásban visszautasíthatja a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást. A beleegyezés a vásárló az eladóhoz történő visszavonásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül jár le.
 10. A vásárló a megrendelés elküldése előtt fel lesz kérve, hogy a mező megjelölésével a megrendelés elküldése előtt igazolja, hogy az eladó elegendően, érthetően és visszavonhatatlan módszerrel értesítette: 

1. az 1. pontban említett azonosítási adatokat az üzleti és reklamációs feltételekben 

2. azonosítási adatokat harmadik féltől, amely egy vállalat, amely kézbesíti a vásárlónak a megrendelt terméket úgy, hogy ezek az adatok az elfogadásban szerepelnek. 

3. a személyes adatok feldolgozásának célja, amely az eladó és a vásárló közötti adásvételi szerződés megkötése,

4. a vásárló személyes adatait a nevét és vezetéknevét, az állandó lakhely címét, beleértve a postai irányítószámot, a telefonszámot és az e-mail címet, amennyiben a vásárló természetes személy, és amennyiben a vásárló jogi személy akkor a cégneve, székhely címe, beleértve a postai irányítószámot is, IČO, telefonszám és e-mail cím,

5. az alábbi személyes adatok a vásárló köteles megadni: 

1. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsökkel dolgozza fel, és olyan módon jár el, amely nem ütközik vagy sérthet mást vagy általánosan kötelező jogszabályokat. Az eladó kijelenti, hogy az érintett beleegyezését nem hajtják végre, illetve nem teszik függővé az eladó által megkötött szerződéses viszony, szolgáltatás, termék vagy kötelezettségek megtagadásának veszélyétől.

2. A vásárlónak jogában áll az eladótól írásbeli kérvény alapján igényelni: 

 1. igazolást arról, hogy a személyes adatai fel vannak-e dolgozva vagy sem
 2. személyes adatok feldolgozási célja
 3. általános érhető formában információkat az ő személyes adatai feldolgozásáról az információs rendszerben és annak állapotában: 

1. az eladó azonosító adatai és az eladó helyettesét, ha ki volt nevezve

2. fogyasztó azonosító adatait, ez nem érvényes, hogyha az eladó a személyes adatok megszerzése közben nem jár el a § 8 pont szerint

1.  általános érthető formában pontos információ arról a forrásról, amelyről személyes adatai feldolgozásra kerültek,

2. általános érthető formában a személyes adatok leírását, amely a feldolgozás tárgya 

3. A vásárló számára szükséges további információk a személyes adatok feldolgozása körülményeinek és feltételeinek figyelembevételével annak érdekében, hogy jogait és a védett érdekeket biztosítani lehessen, különösen

1. a szükséges személyes adatok átadására való hajlandóság vagy kötelezettség; ha az eladó a vásárló beleegyezésével a vásárló személyes adatait a § 11. pont alapján a vásárló beleegyezésével szerezte meg, akkor értesíti erről a hozzájárulás érvényességéről, és ha a vásárló köteles az Európai Unió közvetlenül végrehajtható jogilag kötelező erejű aktusából származó személyes adatokat szolgáltatni, az eladó köteles értesíteni a vásárlót arról a jogalapról, amely ilyen kötelezettséget ír elő a vásárlóra, és tájékoztatja őt a személyes adatok elutasításának következményeiről,

2. formációk harmadik felekről, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy személyes adatok lesznek nekik nyújtva 

3. címzettek körzete, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy személyes adatok elérhetőek lesznek nekik 

4. a közzététel formája, ha a személyes adatokat közzé kell tenni

5. harmadik országok, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatok továbbítása ezen országokban történik

1. helytelen, nem teljes vagy nem aktuális személyes adatok módosítása, amely a feldolgozás tárgya

2. a személyes adatai törlése, ha az adatfeldolgozás célja megtörtént; ha feldolgozás tárgyát képezik, a személyes adatokat tartalmazó hivatalos iratok, kérheti a visszaküldésüket

3. személyes adatok törlését, amely a feldolgozás tárgya, hogyha megszegik a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályát. 

1. A vásárlónak jogában áll írásbeli kérvény alapján az eladónál ellenvetni: 

1. személyes adatai feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy feldolgozásra kerülnek közvetlen marketing célokra és igényelni fogja a megsemmisítését a fogyasztó beleegyezése nélkül

2. személyes adatok felhasználására a § 10 rendelet 3 betű d) szerint közvetlen marketing célokra postai szolgáltatásban, vagy 

3. személyes adatok felhasználására a § 10 rendelet 3 betű d) szerint közvetlen marketing célokra

1. A vásárló szabad írásbeli kérvény alapján jogosult az eladó ellen kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen a § 10 rendelet  3. betű a), e), f) vagy g) pontjában foglalt feltételeknek megfelelően, jogosult indokolással vagy a személyes adatok feldolgozásával járó jogosulatlan beavatkozással kapcsolatos jogait és védett érdekeit; ha a jogi okok nem akadályozzák meg, és bizonyított, hogy a vásárló kifogása jogosult, az eladó köteles megtiltani és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek feldolgozását a vásárló a lehető leghamarabb indokolatlan késedelem nélkül kifogásolta.

2. A vásárló írásbeli kérelemre vagy személyesen, ha az ügy nem késlelteti a késedelmet, bármikor ellenállhat az eladónak, és nem vethet alá az eladó döntésének, amely joghatást vagy jelentős hatással lenne számára, ha az ilyen döntés kizárólag az automatizált feldolgozás személyes adatait adja ki. A vásárlónak joga van arra, hogy az eladót az automatizált feldolgozási formától eltérő módszerrel vizsgálja meg, és az eladó köteles betartani a vásárló kérését, hogy a döntéshozó  szereppel rendelkezzen egy jogosult személy a döntés vizsgálatánál;a vizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről az eladó köteles tájékoztatni a vásárlót a  9.18. bekezdés szerint az üzleti feltételekben.  A vásárlónak ez nincs jogában, ha ezt a vsárló törvényes érdekeit szabályozó külön törvény írja elő, vagy ha az eladó a szerződéskötést megelőző kapcsolatok vagy szerződéses viszony fennállása alatt olyan döntést hozott, amely alapján eleget tett a vásárló követelményének, vagy ha az eladó a szerződés alapján elfogadta a megfelelő rendelkezéseket a vásárló jogosult érdekei biztosításához. 

3. Ha a vásárló érvényesíti a jogát írásbelien és a kérvény tartalmából következik, hogy érvényesíti a jogát, a kérvény e törvény szerint számít beadottnak, az elektronikus levélben vagy faxon benyújtott kérvényt legkésőbb a feladás napjától számított három napon belül írásban kell a vásárlónak kézbesítenie.

4. Ha a vásárló gyanítja, hogy a személyes adatait jogosulatlanul feldolgozzák értesítheti a  Hivatalt a személyes adatok védelméről. Ha a vásárló nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait egy jogi képviselő érvényesítheti. 

5. Az eladó köteles írásbelien elintézni a vásárló kérvényét az üzleti és reklamációs cikk szerint, illetve megfelelni a vásárló igényeinek és írásbelien értesíteni legkésőbb 30 napon belül a kérvény vagy kérelem elfogadása után. 

6. A vásárló jogai korlátozása a § 28 rendelet 2. szerint az eladó haladéktalanul írásbelien értesíti az érintett személyt és Hivatalt a személyes adatok védelméről. 

7. Az eladó ezzel értesíti a vásárlót, hogy a § 15 rendelet. 1 betű e)  3. és 4. pont szerint vásárló személyes adatainak feldolgozásánál, feltételezhető, hogy a vásárló személyes adatait a következő harmadik felek rendelkezésére bocsájtják, illetve:  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. székhely: Lieskovská cesta 13 Lieskovec 962 21, IČO: 36 624 942, bejegyezve a Banská Bystrica Kerületi Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásában, Sro rész, betét sz. 9084 / S-Zbl

10. Visszalépés az adásvételi szerződéstől

 10.1. Ha az eladó nem teljesíti az adásvételi szerződés alapján fennálló kötelezettségeit a termék értékesítése miatt, a termék nem elérhetősége miatt, vagy ha az  adásvételi szerződésben megkötött termék gyártója, importőre vagy beszállítója megszakította a gyártást, vagy olyan lényeges változtatásokat tett, amelyek lehetetlenné tették az eladó kötelezettségeinek teljesítését vagy ha még akkor sem, ha az általa viszonylag szükséges erőfeszítések nem tudják a terméket az ügyfélnek az ezen üzleti feltételekben vagy a megrendelésben megadott áron megadott időtartamon belül átadni, az eladó köteles erre haladéktalanul értesíteni a vásárlót, és egyidejűleg köteles a vásárlót pótlólagos teljesítményre vagy a vásárlónak az adásvételi szerződéstől való elállásra (törölni a megrendelést). Abban az esetben, ha a vásárló a reklamációs és üzleti feltételekben foglalt okokból visszalép az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles a vásárlónak a vásárló által megadott számlára történő átutalásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszaküldeni a vásárlónak az adásvételi szerződésben meghatározott termékért már kifizetett előleget .

 10.2. A vásárló jogosult arra, hogy az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül visszalépjen a § 7 és a következő 102/2014 Z.z. törvény szerint a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: a Távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény) a termék kézbesítésétől számított 14 napon belül. a szolgáltatási szerződés megkötésének napjától vagy anyaghordozón elektronikus tartalom biztosítására vonatkozó szerződéstől, ha az eladó kellőidőben és megfelelően teljesítette az információs kötelezettségeket a § 3Távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény szerint. 

 10.3. A vásárlónak jogában áll a határidőn belül a termék átvétele után kicsomagolni és kipróbálni, mint a szokványos ´üzletben´ és ezt a termék jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükséges mértékben.

10.4. Az elállási időszak megkezdésének időpontja azon a napon kezdődik, amikor a vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy, a fuvarozó kivételével, átveszi a megrendelt termék minden részét, vagy ha:

 a) több darabból vagy részből álló terméket szállít az utolsó rész vagy az utolsó darab napjától,

b) a vásárló által egyetlen megrendelt terméket egy megrendelésben külön kell szállítani, az utolsó termék kézbesítésétől számítva,

c) a szerződés alapján ismételten kézbesíti a terméket egy meghatározott időtartamra az első szállított termék átvételének napjától számítva.

10.5. A vásárló visszaléphet az adásvételi szerződéstől, amely tárgya a termék vásárlása a határidő lejárása előtt a szerződés visszalépésénél. 

10.6. A szerződés visszalépésénél írásbeli forma van szükség, kétség keltő nélküli módszerrel, hogy a visszalépés a szerződéstől véletlenül történt meg vagy írás formában más tartós adathordozón, vagy űrlap segítségével, amely az 1. sz. mellékletet tartalmazza az üzleti és reklamációs feltételekben. Az elállási időszak akkor tekinthető fenntartottnak, ha a visszavonásról szóló értesítés legkésőbb a szerződés időszakának utolsó napján elküldték az eladónak. § 7 rendelet 1.Törvény a fogyasztók védelméről a távértékesítésben.

10.7. Visszalépés az adásvételi szerződéstől a fenti előző pont szerint az üzleti és reklamációs feltételekben tartalmazniuk kell az igényel információkat az adásvételi szerződés visszalépési űrlapban, amely az 1. sz. mellékletet tartalmazza az üzleti és reklamációs feltételekben, különösen a vásárló azonosítását, a megrendelés dátumát és számát, termék pontos meghatározását, módszert, amellyel az eladó visszaküldi az elfogadott teljesítést, főleg a számlaszámot és/vagy a vásárló postai címét. 

10.8. Az adásvételi szerződés visszalépése esetén, minden járulékos szerződés törlődik az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, amelytől a vásárló visszalépett. Nem lehetséges a vásárlótól semmiféle költséget vagy egyéb kifizetést igényelni, amely a járulékos szerződés törléséhez kapcsolódik, kivéve a rendelkezésben említett költségek és kifizetések megtérítését. § 9 rendelet, 3,rendelet § rendelet 3 és 5  A távértékesítéssel és a szolgáltatási díjakkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi törvény értelmében, ha a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása és teljes szolgáltatás nyújtáshoz került sor. 

10.4. Az  adásvételi szerződés visszavonásának napjától számított 14 napon belül a vásárló köteles indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni a terméket az üzemeltető székhelyére vagy átadni az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó azt javasolta, hogy az árukat személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül vegyék át. A jelen pont első mondatában említett határidőt az üzleti és reklamációs feltételekben úgy kell tekinteni, hogy a termék átadásra került, legkésőbb az időszak utolsó napján.

10. A vásárló köteles a terméket teljesen kézbesíteni az eladónak, beleértve a teljes dokumentációt, sértetlenül, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és felhasználatlanul.

10.11. Az eladó nem veszi át az utánvétre küldött szállítmányokat. Ajánlatos biztosítani a terméket. Az eladó a szerződés visszavonásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül indokolatlan késedelem nélkül visszaküldi a vásárlónak az adásvételi szerződéssel kapcsolatban az általa megkapott fizetéseket, beleértve a szállítási, szállítását és a postaköltséget, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az eladó nem köteles visszatéríteni a vásárlónak az üzleti és reklamációs feltétételek  pont szerint vásárlás előtt történő kifizetéseihez a termék  kézbesítése előtt, vagy addig, amíg a vásárló nem mutatja fel a termék visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy a terméket személyesen vagy egy erre jogosult személyen keresztül vegyék át. 

10.12. A termék visszatérítése költségeket az eladó viseli. A terméket visszatéríti közvetlenül az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó beleegyezett abba, hogy maga viseli ezeket a költségeket, vagy ha nem teljesítette a § 3 rendelet 1 betű i) a Távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény szerint. 

10.13. A vásárló csak a termék értékcsökkentéséért felelős, amely ilyen termék kezeléssel történt, amely nem felel meg a termék szükséges tulajdonságai megállapításának és funkcionalitásának. A fogyasztó nem felelős a termék csökkentett értékért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztó azon jogával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget  a § 3 rendelet 1 betű h) a Távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény szerint. 

10.14. Az eladó köteles a vásárlónak visszatéríteni a termék vételárát ugyan olyan módszerrel, amelyet a vásárló használt a fizetésénél, amennyiben nem egyezik meg más módszerrel a vásárlóval anélkül, hogy a vásárlónak ne legyenek további díjak számlázva. 

10.15. Abban az esetben, ha a vásárló visszalép a szerződéstől és az eladónak használt, károsodott vagy nem teljes terméket kézbesít, köteles az eladónak megtéríteni: 

 1. az értéket, amellyel csökkent a termék értéke a § 457 rendelet Polgári törvénykönyv szerint valós összegben 
 2. az eladónak a termék javításakor és az eredeti állapotukba helyezéséért felmerült költségeit, a jótállás utáni szolgáltatási árlista szerint

A vásárló köteles e reklamációs és üzleti feltételek pont értelmében az eladónak megtéríteni a termék vételár és termék értek közötti különbséget az adásvételi szerződés visszalépés idején. 

10.16. Összhangban a § 7 rendelet 6. a Távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény szerint a vásárló nem léphet vissza a szerződéstől, amely tárgyai: 

 • a fogyasztó egyedi követelményei szerint gyártott termék eladása, egyéni fogyasztásra szánt egyedi termékek gyártása vagy egy fogyasztó számára gyártott termék 
 • olyan védőcsomagolásban lévő termék eladása, amely nem alkalmas egészségügyi vagy higiéniai okokból való visszatérítésre, és amelynek a védőcsomagolása a szállítás után károsodott lett. 
 • hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek eladása védőcsomagolásban, ha a fogyasztó ezt a csmagolást kibontotta 
 • elektronikus tartalom szolgáltatása másképp mint anyaghordozón, amennyiben a szolgáltatás a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy fel volt világosítva, hogy a beleegyezés után elveszíti a jogát a szerződés visszalépésétől
 • termék eladása, amely a szerződés megkötése után és a termék átvétele után az eladótól összeszerelt, összerakott vagy használva  volt olyan módon a vásárlónak, hogy az ismételt eredeti állapotba hozás nem lehetséges fokozott erőfeszítés és emelt költségek nélkül, pld. összerakott vagy összeszerelt bútor, stb. 

10.17 Rendelkezések a 10. cikkben az üzleti és reklamációs feltételekben kifejezetten nem vonatkoznak  azokra a jogalanyokra, amelyek nem felelnek meg a fogyasztói definíciónak § 2 rendelet a) törvényben. 

11. Záró rendelkezések 

11.1 Írásbeli adásvételi szerződés megkötése esetén, bármilyen változtatásának írásbelien kell megtörténnie

11.2. A szerződéses felek megegyeztek, hogy a köztük lévő kommunikáció e-mail üzenetek formában történnek meg.

11.3. Az ilyen üzleti és reklamációs feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a polgári törvénykönyv illetés rendelet kapcsolódnak, a törvény, 22/2004 Z.z. sz. törvény  az elektronikus kereskedelemről és a törvény módosításáról a 128/2002 Z.z. sz. törvény által a fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről és egyes törvények módosításáról, a 284/2002 Z.z.  sz. törvény szerint a későbbiekben módosított eljárások és a 102/2014 Z.z. sz. Távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény szerint.

11.4. Ezek az üzleti és reklamációs feltételek a vásárlóval szemben hatékonyan lépnek érvénybe az adásvételi szerződés megkötésével.

11.5. A vásárló a megrendelés elküldése előtt fel lesz szólítva, hogy a mező kijelölésével igazolja, hogy megismerkedett ezekkel az üzleti és reklamációs feltételekkel, elolvasta őket, megértette a tartalmát és teljes mértékkel egyetért velük.

12. Alternatív vitarendezés

12. A vásárlónak jogában áll az eladótól javítást kérni, abban az esetben, ha olyan érzése van, hogy az eladó megsértette a jogait vagy nem rendezte el a reklamációt úgy, hogy ő is elégedett legyen. Ha az eladó nem válaszol a kérvényre 30 napon belül, vagy elutasítóan válaszol, a fogyasztó ajánlatot adhat be az alternatív vitarendezés elkezdésére (tovább csak AVR) a 391/2015 Z.z törvény szerint. A § 3 törvény 391/2015 Z.z. szerint az AVR alanyai szervek és jogosult jogi személyek. A fogyasztó benyújthatja a kérvényt a § 12 törvény 391/2015 Z.z. által szerint. A kérvényt online is benyújthatja az alternatív vitarendezés platform által. 

Az alternatív vitarendezés kizárólag a természetes személyek fogyasztói számára fenntartott, nem pedig  vásárló vállalkozóknak. A vita a fogyasztó és az eladó között történik, akik távértékesítési szerződést kötöttek, és amelynek követelése meghaladja a 20 eurót. A legmagasabb díj, amelyet az AVR követelhet a költségek fedezésére 5 euró.

FIGYELMEZTETÉS: 

Az általános üzleti feltételek a Doop trade s. r. o. vállalt számára készültek, IČO: 52476481,Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača városrész, a Pozsonyi Kerületi Bbróság Kereskedelmi nyilvántartásában bejegyezve,  szakasz Sro (Kft) betét sz. 12,2383 / B, az MK Advices s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, 96501 Žiar nad Hronom társasággal, amely szerzői jogát fenntartja ebbe a munkába. Bármilyen felhasználása ennek a munkának vagy a részének (szaporítása, másolása, scanelése vagy más szövegek terjesztése, táblázatok és a munka más részei), mechanikus vagy elektronikus módszerrel írásbeli beleegyezés nélkül az MK Advices s.r.o. társaság által az ilyen használat szigorúan tilos. 

Visszalépés az távértékesített adásvételi szerződéstől

a § 7. és azt követő törvény értelmében 102/2014 Z. z. a fogyasztó védelem termék eladásnál vagy szolgáltatás nyújtásnál távértékesített szerződés megkötése alapján vagy szerződés megkötése munkahelyiségeken kívül és más törvények kiegészítése.

A vásárló adásvételi szerződéstől való elállási jog érvényesítésre vonatkozó felvilágosítás 

1. Adásvételi szerződéstől elállási jog

14 nap napig indoklás nélkül jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni.

Az elállási határidő 14 nappal lejár az után, hogy Ön vagy az Ön által kijelölt harmadik személy, kivéve a fuvarozót, átveszi a terméket. 

Az adásvételi szerződéstől elállási jog érvényesítése után e-mailben értesítsen minket a döntéséről egyértelmű kijelentéssel az info@doop.shop címre. Erre a célra használhatja a minta űrlapot az adásvételi szerződés visszalépéséhez, amely az 1. Mellékletben szerepel az üzleti és reklamációs feltételekben. Érdek esetén lehetősége van a minta űrlapot kitölteni az adásvételi szerződés visszalépéséhez vagy bármilyen más egyértelmű kijelentése van az adásvételi szerződés visszalépésével kapcsolatosan elektronikusan is az internetes oldalunk által [illessze be a weboldal helyét]. Hogyha használja ez a lehetőséget, az adásvételi szerződés visszalépés elfogadását haladéktalanul e-mailben igazoljuk, illetve tartós adathordozón. 

Az elállási idő fennmarad, ha az adásvételi szerződés lejárta előtt értesítést küld az adásvételi szerződéstől való elállás jogáról.

2. Szerződés visszalépési következményei 

Az adásvételi szerződéstől való visszalépés esetén visszatérítjük az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos összes befizetését, különösen a vételárat, beleértve a termék visszaküldésének költségeit is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha más típusú szállítást választott, például a legolcsóbb szállítási módot vagy a kiegészítő szolgáltatások költségeit, amennyiben szerződés tárgya volt, és teljes körűen szolgáltatták őket. A kifizetéseket, amennyiben ha a szerződés tárgya volt és teljes szolgáltatásra került sor,  késedelem nélkül visszafizetjük Önnek, de legkésőbb 14 nappal az adásvételi szerződéstől való elállási értesítés kézbesítésétől számítva. Fizetésük ugyanúgy történik, mint amelyet a fizetéshez használt, hacsak kifejezetten nem egyezett bele más fizetési móddal, anélkül, hogy további díjakat fizetne.

A megvásárolt termékért a fizetett összegeket csak a visszaküldött termék visszaszállítása után visszaküldjük a címünkre, vagy a termék visszaküldését igazoló okmány bemutatásával, attól függően, hogy melyik történik először.

Küldje vissza nekünk a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási jog érvényesítése időpontjától számított 14 napon belül a cég bejegyzett címére. A határidőt akkor tartják fenn, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.

Figyelmeztetjük Önt, hogy ha visszalép az adásvételi szerződéstől, a termék értékének bármilyen csökkentése a szállítás időpontjától az átruházás pillanatáig történő átadásáért felel, kivéve, ha a termék jellege, jellemzői és működőképessége más módszerrel van visszaküldve. 

Ingyenes szallítás 25000Ft fellet
Visszaküldés 14 napon belül
2000+ Kiadási hely
SSL Certificate