Kosár
  -10% KEDVEZMÉNY A KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSKOR
  INGYENES SZÁLLÍTÁS 25000FT FELETT
  VISSZAKÜLDÉS 14 NAPON BELÜL

Személyes adatvédelem

I. cikk Bevezető rendelkezések Az üzemeltető a Doop trade s. r. o.

Az üzemeltető elérhetőségei Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Az üzemeltető felelős a személyes adatok feldolgozásáért az Európai Parlament és a Tanács (EU) április 27-i 2016/679 2016 a fyzikai személyek védelméről a személyes adatok feldolgozásakor, valamint az ilyen adatok szabad mozgásánál(a továbbiakban: GDPR)

Az üzemeltető megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét. 

Az üzemeltető nem határozza meg a felelős személyt. Az üzemeltető nem kívánja eljuttatni a személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.

„Személyes adatok”: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható fyzikai személyre vonatkozik (a továbbiakban „érintettre”); az azonosítható fyzikai személy olyan személy, akit lehet azonosítani, közvetlenül vagy közvetve, különös tekintettel az olyan azonosítóra mint például név, azonosító számát, elhelyezkedési adatok, online azonosító alapján, vagy egy vagy több azonosító elem alapján, amely kifejezetten fajlagos a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi , gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását ennek a fyzikai személynek

II. Cikk

Feldolgozási célok, a feldolgozás jogalapjai, érintett személyek kategóriái, személyes adatok megőrzési ideje, személyes adatok befogadói

SZA feldolgozási céljaA feldolgozás jogalapja
6. cikk 1 GDPR törvényeket                    
Érintett személyek kategóriáiSZA kategóriáiSZA megőrzési idejeSZA befogadói
Adóbevallás kiadása6. cikk 1 rész c betű) GDPR törvény 222/2004 Z.z. a hozzáadottérték-adórólügyfelekáltalános személyes adatoka jogalapban meghatározott törvény szerintszámviteli társaság, posta, futár, számviteli rendszer
Reklamációk6. cikk 1. rész c betű) GDPR törvény  250/2007 Z.z. a fogyasztóvédelemről szóló törvény 40/1964 Polgári Törvénykönyvügyfelekáltalános személyes adatoka jogalapban meghatározott törvény szerintszámviteli társaság, posta, futár, számviteli rendszer
CCTV rendszer jogainak és tulajdonának védelme6. cikk, 1.rész  f betű) GDPRa személyes adatok feldolgozása az üzemeltető jogos érdekeinek – a jogok és a tulajdon védelmének – érdekében szükségesalkalmazottak, látogatók az üzletben, …általános személyes adatok14 napnincs címzett
Marketing anyagok küldése6. cikk, 1 rész a betű) GDPR az érintett személy kifejezte hozzájárulását személyes adataik feldolgozásához legalább egy meghatározott célraügyfelekáltalános személyes adatokA hozzájárulás visszavonásáigmailchimp
Webhely felhasználó azonosítása6. cikk, 1 rész a betű) GDPR az érintett személy kifejezte hozzájárulását személyes adataik feldolgozásához legalább egy meghatározott célraweboldal látogatóiáltalános személyes adatok60 napGoogle, Facebook,Heureka
Felhasználó bejelentkezése az online szolgáltatásokba6. cikk, 1 rész a betű) GDPR az érintett személy kifejezte hozzájárulását személyes adataik feldolgozásához legalább egy meghatározott célraweboldal látogatóiáltalános személyes adatoka regisztrációs időszak alattnincs címzett

Személyes adatok nyújtása esetén, amely jogi vagy szerződéses követelmény, az érintett személynek meg kell adnia ezeket a személyes adatokat. Személyes adatok biztosítása nélkül a rendelést nem lehet megrendelni

III. Cikk 

Az érintett személy jogai Az érintett személy jogait a GDPR 3. fejezete határozza meg. 

Ezzel a joggal hozzáférés igényelhető az üzemeltetőtöl az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz, annak feldolgozásához, változtatásához, törléséhez a feldolgozás korlátozásához vagy a feldolgozás tiltakozásához, valamint az adatok hordozhatóságához

Joga van panaszt nyújtani a Felügyeleti Hatósághoz (Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) 

Ha a személyes adatokat írásbeli hozzájárulással dolgozzák fel, az érintett személy bármikor visszavonhatja a beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a feldolgozás jogszerűségét a jóváhagyás alapján a visszavonás előtt. 

Információért a személyes adatok védelméről valamint az Ön jogai alkamazásáért mint érintett személyt, kérem lépjen velünk kapcsolatba az: info@doop.shop

Ingyenes szallítás 25000Ft fellet
Visszaküldés 14 napon belül
2000+ Kiadási hely
SSL Certificate